Poctivě vyrobené

Víte co kupujete? Objevujte s Lískou regionální výrobce a jejich příběhy.

„POCTIVĚ VYROBENÉ – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“ je projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje.

V projektu se zaměřujeme na spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci. Společně s nimi bychom chtěli dosáhnout zvýšení zájmu o regionální výrobky.