Poctivě vyrobené

Víte co kupujete? Objevujte s Lískou regionální výrobce a jejich příběhy.

„POCTIVĚ VYROBENÉ – podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji“ je projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje.

V projektu se zaměřujeme na spolupráci s řemeslníky, drobnými výrobci a zemědělci. Společně s nimi bychom chtěli dosáhnout zvýšení zájmu o regionální výrobky.

 

Aktivity:

Osvětové akce se zapojením podpořených výrobců, Dny otevřených dveří u výrobců a farmářů v regionu, Školní farmářské dny, exkurze apod.

Vydávání novin Poctivě vyrobené (od roku 2014).

Webové stránky www.poctivevyrobene.cz

FB profil Poctivě vyrobené.

Vydávání TZ, článků a zpráv do médií v regionu, vydání informačních materiálů a propagačních předmětů.

Setkávání organizací, které se zabývají podporou místních výrobců - platforma pro vzájemnou spolupráci v rámci udržitelné ekonomiky.

Mapování potřeb a zkušeností výrobců i spotřebitelů (veřejné mínění z hlediska spotřeby a užívání místních výrobků), 2014, 2015.

4. ročníky soutěže o titul Regionální výrobce podporující místní ekonomiku.

Workshop pro regionální výrobce - účastníky soutěže, téma udržitelný a „zelený“ marketing (ve spolupráci s UTB Zlín, 2014).


Projekt byl podpořen v rámci Blokového grantu - Fondu pro nestátní neziskové organizace Programu česko-švýcarské spolupráce (prosinec 2013 - březen 2015), v roce 2015 byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v Podprogramu „Podpora ekologických aktivit v kraji“ (PF04-15). Od roku 2016 je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje v rámci podpořených činností LÍSKY pro krajský systém EVVO.