Klub LÍSKY pomáhá najít cestu k přírodě a tradicím regionu. Líbí se Vám programy a činnosti LÍSKY? Máte rádi přírodu, tradice a kulturu (nejen) Zlínského kraje? Svým členstvím v Klubu podpoříte naše poslání a programy i dáte najevo, že nám fandíte. Klub LÍSKY má 60 členů a je pro nás velkou radostí a motivací. Děkujeme za Vaši přízeň a podporu. Pokud se vám naše programy a činnosti líbí, můžete se stát členem Klubu LÍSKY i Vy. Členství v klubu můžete též darovat jako dárek, třeba pod stromeček.

Co vám přinese členství v Klubu LÍSKY?

• Stanete se součástí jedinečného společenství lidí a organizací.

• Získáte informace o dění v LÍSCE. Zašleme Vám výroční zprávu za daný kalendářní rok.

• Budete dostávat elektronický zpravodaj a pozvánky na akce pořádané Lískou.

• Získáte zajímavé materiály a slevy na vybrané akce.

• Váš finanční příspěvek je možné odečíst jako dar od daňového základu, pokud součet všech darů v kalendářním roce dosáhne alespoň 1000 Kč. Roční potvrzení Vám zašleme automaticky u daru nad 1000 Kč, u nižší částky na požádání.

Jak se do Klubu LÍSKY přihlásit?

Přihlášení do Klubu probíhá elektronicky, případně osobně na některé akci LÍSKY.

• Vyplníte přihlašovací formulář na webu LÍSKY a odešlete ho podle pokynů na adresu infoevvo@seznam.cz

• Vyplníte písemně přihlašovací formulář a odevzdáte ho pracovníkovi LÍSKY.

• Po odeslání přihlášky zadejte, prosím, co nejdříve příkaz k úhradě příspěvku s jednorázovou, měsíční či jinou periodicitou. Příspěvek zašlete na účet LÍSKY č. 216 160 994 / 0300 (ČSOB). Do popisu transakce prosím napište

“DAR_VASE JMENO a PRIJMENI” (např. “DAR_EVA_NOVAKOVA”).

Jako variabilní symbol uveďte 002015.

• Příspěvek můžete uhradit jednorázově, na celý příslušný kalendářní rok, nebo v několika splátkách (viz tabulka). V případě neuhrazení splátky je členství automaticky zrušeno bez možnosti vrácení již předchozích zaslaných splátek.

• Po uhrazení finančního příspěvku Vám na e-mail uvedený ve Vaší přihlášce zašleme kartičku člena Klubu, se kterou můžete uplatňovat veškeré členské výhody po dobu jednoho kalendářního roku.

• Členství v Klubu končí posledním dnem příslušného kalendářního roku, kdy člen Klubu uhradil celou výši příspěvku a automaticky se obnovuje po zaslání příspěvku v následujícím kalendářním roce.