Každý rok vydává LÍSKA dvě čísla novin Poctivě vyrobené, kde najdete skutečné příběhy výrobců a řemeslníků, farmářů, ale i příklady dobré praxe škol, středisek ekologické výchovy a dalších organizací, které se tématu věnují.