Řadu zajímavých tipů (nejen) k tomu, jak podpořit místní podnikání, získávat prostředky pro rozvoj a budování infrastruktury v obci, dopřávat svým obyvatelům ověřitelnou kvalitu se známým původem a tradicí, méně záviset na světových cenách energií a surovin a budovat ekonomicky stabilní region, se dozvíte v publikaci s názvem „Jak posílit místní ekonomiku?“

Publikaci vydalo pro starosty, zastupitele i veřejnost Občanské sdružení Tradice Bílých Karpat a Ekologický institut Veronica.

Pojem „místní (lokální) ekonomika“ představuje zjednodušeně řečeno místní produkci pro místní spotřebu. Nejedná se o žádný převratný objev. V určitém ohledu jde o návrat k polozapomenutým zkušenostem. Před pouhými sto lety fungovala většina evropských regionů zcela přirozeně jako místní ekonomiky. Náš životní styl se však radikálně proměnil, zejména v důsledku propojování světa. Globalizace nám přináší mnoho dobrého, ale má i své negativní dopady. Zjišťujeme, že je užitečné užívat vymožeností dnešní doby, ale nezapomínat přitom na to, že stále ještě závisíme na lidech okolo nás, a že přinejmenším v ekonomicky horších dobách je velkou hodnotou mít fungující místní ekonomiku.

Mnoho zemědělských produktů totiž nemusíme dovážet, protože si je můžeme vypěstovat sami. Mnoho výrobků si můžeme vyrábět z vlastních zdrojů, které máme přímo po ruce. Totéž platí o energiích, vodě i sociálních službách. Učíme se znovu chápat, že hospodaření na vlastním je důstojný způsob obživy.

Vůbec nejde o to, vrátit svět o sto let zpátky. Propojení s globální ekonomikou se určitě v dnešní době nevyhneme, záleží ovšem na jeho míře a charakteru. Je potřeba hledat rovnováhu mezi lokálním, regionálním, národním a globálním měřítkem produkce, tak, aby byla ekonomicky, sociálně i ekologicky udržitelná.

Zásadní je změna myšlení. Pro rozvoj místní ekonomiky je potřeba ekonomicky lokální patriotismus. Nejedná se o nevraživost k jiným regionům, ale zdravou hrdost na to, čím je náš region specifický. Hrdost přetavenou v to, že jsme ochotni pro podporu místní ekonomiky i něco udělat.

Do obcí přitéká řada zdrojů regionu, skládající se z příjmů firem, obcí, neziskových organizací, jednotlivců… Je v něm však i řada děr, jimiž peníze téměř stejnou rychlostí odtékají. V publikaci naleznete 7 děr, kterými se z místní ekonomiky ztrácejí peníze, a také tipy, jak tyto díry zalepit.

1.    Nákupy v obchodech, které odvádějí peníze z regionu.

2.    Platby za služby, jejichž poskytovatelé nemají sídlo v regionu.

3.    Platby za energie, které nepocházejí z regionu.

4.    Nehospodárné využívání vodních zdrojů.

5.    Půjčky a hypotéky od globalizovaných bankovních institucí.

6.    Turistika a cestování mimo region.

7.    Hazard.

Zajímá-li vás více informací, můžete si brožuru v pdf stáhnout na adrese www.veronica.cz/publikace.

Chcete-li tištěnou verzi, kontaktujte pracovníky Centra Veronica Hostětín, hostetin@veronica.cz

Připojené soubory