Termín: 9.11.2018

Místo konání: Vsetín

Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě

má podobu žákovského sympózia, kde mladí lidé vyhledávají informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou republikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují kroky k jejich řešení a tvoří rozvojový projekt.

http://www.liska-evvo.cz/doc/vsetin-proti-chudobe