Rady, náměty, doporučení a příklady dobré praxe k ekologizaci provozu školy, šetrnému nakupování, zelenému úřadování. Tipy na regionální značky, výrobky Fair trade apod.

Jaké problémy přináší změna klimatu? Jak to ovlivní především městské oblasti, kde žije největší část obyvatel naší země? A co s tím můžeme dělat? Základní fakta a odpovědi na uvedené otázky pro širokou veřejnost a zejména pedagogy, studenty či zastupitele shrnuje poutavý animovaný videospot, který vznikl v r. 2016 jako dílčí výstup projektu UrbanAdapt zaměřeného na podporu a šíření přírodě blízkých opatření pro změnu klimatu. Na tomto projektu se pod vedením vědců z CzechGlobe podílí řada odborných partnerských organizací včetně expertů z vysokých škol a měst Prahy, Brna a Plzně.

Vedle globální úrovně a snahy většiny států, ale již i jednotlivých podniků či lidí o zavádění opatření směřujících k předcházení změnám klimatu, je stejně důležité se také dopadům změn klimatu přizpůsobovat aktivními činnostmi na místní a regionální úrovni. Zapojená česká města, ale i řada měst menších, již začínají hledat strategie a promýšlet cesty, jak se dopadům změny klimatu na své obyvatele a infrastrukturu co nejlépe přizpůsobit.

Video je ke shlédnutí na youtube: https://youtu.be/9sgf_7-Z400

Web projektu UrbanAdapt: www.urbanadapt.cz

 

Ekologický institut Veronica vytvořil 3 nová výuková videa, která objasňují problematiku klimatické změny.
Videa jsou umístěna na Youtube EkoInstitut Veronica.

Témata:
1 - Příčiny globální změny klimatu, https://youtu.be/vM4ULyn9tKU
2 - Dopady globální změny klimatu, https://www.youtube.com/watch?v=xUpNfkRIIUg
3 - Adaptace na změnu klimatu, https://youtu.be/JamRaMtikPo