Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě, a má podobu žákovského sympózia, kde žáci a studenti vyhledávají globální problémy či informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou republikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují a v průběhu školního roku realizují žákovskou kampaň.

Česko proti chudobě je síť nevládních organizací, která se zaměřuje na podporu Cílů udržitelného rozvoje OSN. Agendu udržitelného rozvoje schválil Summit OSN v roce 2015 v dokumentu Transformace našeho světa: 2030 Agenda pro udržitelný rozvoj. Česko proti chudobě prosazuje naplnění deklarace a dosažení všech cílů udržitelného rozvoje na národní i mezinárodní úrovni.
Více informací o aktivitách ČpCH je možno nalézt na
webových stránkách www.ceskoprotichudobe.cz
facebooku www.facebook.com/ceskoprotichudobe
či Twitteru  twitter.com/CR_ProtiChudobe

Cílem Česka proti chudobě, které existuje již od roku 2005, je rozšiřovat povědomí o globálních problémech, ukazovat na jejich souvislosti a na to, jak ovlivňují naše životy. Ve spolupráci s mnoha organizacemi, aktivními skupiny a lidmi ve městech a obcích po celé České republice spoluorganizuje nebo se podílí na přípravě osvětových akcí nejrůznějšího typu. Koordinuje distribuci materiálů, výstav a dalších potřebných věcí, které místní organizátoři potřebují. Ve vybraných případech poskytuje i finanční podporu na pokrytí některých nákladů.
Zájemci o spolupráci na aktivitách Česko proti chudobě se mohou přihlásit přes kontaktní email info@ceskoprotichudobe.cz 

 

Rok 2019

Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět

V pátek 1. listopadu 2019 - 7. ročník akce Vsetín proti chudobě - Žákovské kampaně pro vsetínskou veřejnost.

INFORMACE PRO ZAPOJENÉ ŠKOLY:

Do kampaně se zapojí pětičlenné žákovské týmy základních a středních škol na území města Vsetín i z okolních obcí.

Letošní program připravuje Klub ambasadorů fair trade, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft

                       

Tématem jsou cíle udržitelného rozvoje, zejména šetrná spotřeba – (ne)plýtvání potravinami.

Na akci není potřeba se předem speciálně připravovat. Doporučujeme poskytnout žákům tento odkaz https://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=145-cile-udrzitelneho-rozvoje , aby měli základní povědomí o cílech UR. Případně si mohou všímat, kde a jak se plýtvá potravinami v jejich okolí.

 

Připojené soubory