Zprávy a výsledky souteží.

Z obsahu

Články

Klimatická soutěž CO2 liga zná své vítěze

Více než 250 školáků Zlínského kraje se po celý školní rok dozvídalo, jak se připravit na přicházející změnu klimatu.

Letošní ŽA-BA-KO je zdárně za námi!

Stejně jako předešlé ročníky, byl také tento ročník plný zajímavých příspěvků a profesionálních prezentujících. Vybrat nejzdařilejší prezentace, byl pro porotu těžký úkol.

Vyhodnocení fotografické soutěže Ptáčku, jak zpíváš

Fotografická soutěž Ptáčku, jak zpíváš, byla vyhlášena Základní školou Vsetín, Sychrov 97 ve spolupráci s Lískou-o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Muzeem regionu Valašsko u příležitosti 5. ročníku osvětové kampaně: „Ptáci-žijí tady s námi“.

Na Vsetínském zámku proběhlo jarní kolo přírodovědné soutěže Jaloveček

Soutěž Jaloveček je celoroční aktivita naplňující cíle průřezového tématu Environmentální výchova a procvičující učivo prvouky a přírodovědy žáků 1. - 5. ročníků ZŠ v souvislostech. Probíhá každý školní rok ve dvou etapách- podzimní a jarní. Organizátorem soutěže je Muzeum regionu Valašsko, p.o.

ŽA-BA-KO, žákovská badatelská konference zaplnila vsetínský zámek již podruhé.

Ve středu 11. prosince 2013 se v zámku ve Vsetíně konala druhá žákovská badatelské konference pro žáky druhého stupně základních škol. Cílem této konference je nabídnout školákům možnost veřejně představit výsledky svého bádání v oblasti přírodních věd a sdílet je spolu se svými vrstevníky.

Na Vsetínském zámku proběhlo podzimní kolo přírodovědné soutěže Jaloveček

Dne 8. listopadu 2013 se vsetínský zámek naplnil spoustou mladých přírodovědců. Odehrávalo se zde totiž podzimního kolo tradiční přírodovědné soutěže Jaloveček s podtitulem „Houby a lesní plody.“ Díky probíhající výstavě živých hub měly děti jedinečnou možnost skloubit své zkušenosti a znalosti s živými exponáty.

Výsledky okresního kola Přírodovědného klokana

Přírodovědný klokan je vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v kategorii KADET a pro žáky I. a II. ročníku škol středních v kategorii JUNIOR.