Aktuální přehled soutěží pro děti.

Centrum Veronica Hostětín vyhlašuje fotografickou soutěž na téma:

  • Zajímavý prvek přírodní zahrady

Soutěž probíhá v rámci 4. ročníku kampaně Přírodní zahrada - příroda pod našimi okny. Více informací v příloze.

ZŠ Vsetín,  Sychrov 97 ve spolupráci s LÍSKOU, z.s. vyhlašuje fotografickou a výtvarnou přírodovědnou soutěž:

  • PTÁČKU, JAK ZPÍVÁŠ?

Vyhodnocení soutěže najdete v příloze.

 

  • Eko-olympiáda pro základní školy, ZŠ Zlín - Štípa – středa 25.5.2016

 

  •  6. ročník soutěže s tématikou ochrany klimatu - CO2 liga, www.co2liga.cz

Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice. Je určena pro studenty ve věku cca 13-17 let (ZŠ, SŠ).

Poutavou a neotřelou formou, prostřednictvím soutěžních úkolů a díky „učení prožitkem“ si soutěžící vyzkouší a dozví se, že naši krajinu i společnost čekají vlivem měnícího se klimatu změny, jaké asi budou a jak se na ně mohou připravit. Na vlastní kůži prožijí, jaké by to bylo, kdyby v jejich obci chyběla voda tak, jako je tomu dnes třeba v Barceloně. Zjistí, že lze vyjít i menším množstvím energie při bydlení než jsme zvyklí a jak čelit vlnám veder takovým, jaké byly v Evropě v roce 2003. Vyzkouší si, zda se obejdeme bez potravin přivezených z druhého konce světa či že lze vyměnit čtyři kola auta za své dvě nohy. Budou zkoumat ve škole i doma.

Budou zkoušet a zkoumat, měřit a počítat, dotazovat se spolužáků, rodičů a okolí, informovat a sdílet, vymýšlet a tvořit. Své získané zkušenosti, měření, výsledky ankety či osobní prožitky zpracují, vyhodnotí a představí nejen spolužákům a kamarádům, ale osloví i ostatní osoby v rámci školy a rodiny.

Prostřednictvím prvků projektového vyučování zpracují žáci a studenti aktuální téma, budou se věnovat průřezovým tématům environmentální výchova a mediální výchova, to vše s co největší návazností na praxi a každodenní život. Velký důraz je kladen na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Celá soutěž probíhá online  prostřednictvím Google aplikací, se kterými se žáci naučí pracovat.

Soutěž probíhá od října 2015 do dubna 2016 a bude mít 5 kol s tematicky různým zadáním (úvodní kolo: klimatická změna; a poté 4 specializovaná témata: voda, energie a bydlení, jídlo, doprava).

Přihlašujte se na www.co2liga.cz 

Z obsahu

Články

Zlatý list 2014

SVČ Domeček a ČSOP Javorníček vás zvou na přírodovědně-ekologickou soutěž kolektivů dětí a mládeže z České republiky Zlatý list - Regionální kolo Zlínského kraje.

Kde končí chleba a začíná kamení

Tradiční podzimní soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Soutěž můžete navštívit v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí ve dnech 9. – 13. 11. 2015, vždy od 8:00 do 17:00 hodin.

O půl třetí na náměstí

Vytvořte vlastní komiks na historické téma, který pak bude vystaven na velké komiksové výstavě. Do tvorby se mohou zapojit jak jednotlivci, tak školní kolektivy.

Přírodovědná soutěž Zlatý list

Okresní kolo pro nejmladší kategorii, 1.-3.třída. Pořadatel: ČSOP Javorníček ve spolupráci se studenty Střední školy zemědělské a přírodovědné Rožnov pod Radhoštěm, s Valašským ekocentrem a SVČ Domeček.

Žákovská badatelská konference 2015

„Vsetín za fair trade“

Patří mezi Vaše záliby pečení a mlsání? Tak neváhejte a zapojte se do naší soutěže. Připravte z fairtradových a místních surovin dezert nebo moučník.

5. ročník soutěže s tématikou ochrany klimatu - Zlínská CO2 liga

Soutěž zprostředkovává žákům, studentům i veřejnosti informace o globální změně klimatu a o změnách, které můžeme očekávat v České republice.

Od stromu k židli

Muzeum regionu Valašsko ve spolupráci s SVČ Domeček si Vás dovolují pozvat na tradiční podzimní soutěž pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Soutěž můžete navštívit v zámku Kinských ve Valašském Meziříčí ve dnech 10. – 14. 11. 2014, vždy od 8:00 do 17:00 hodin.

CO2 LIGA DO VAŠÍ ŠKOLY. JIŽ BRZY ...

Jako zcela první přinášíme informaci o tom, že v nejbližších dnech bude vyhlášen již 5. ročník CO2 ligy. Soutěž se letos bude týkat klimatických změn v ČR a především možnosti, jak se na ně adaptovat.

Soutěž Co se skrývá za vůní medu pro ZŠ

Jste učitel, vedoucí kroužku, oddílu nebo družiny a chcete si s dětmi zasoutěžit. Nebo jste jen tři kamarádi a rádi něco vyhráváte? Tak si s námi zahrajte osmiměsíční soutěž o medové ceny.

Soutěž Co se skrývá za vůní medu pro MŠ

Jste učitel mateřské školy a chcete si s dětmi zasoutěžit a zároveň dětem ukázat něco ze světa včel. Tak si s námi zahrajte osmiměsíční soutěž o medové ceny.

Živá zahrada

Líska, o.s. pro EVVO ve ZK vyhlašuje soutěžní přehlídku fotografií „Živá zahrada“. Ukažte nám jak jste oživili svou zahradu krmítky, budkami, pítky, hmyzími domečky, úkryty pro živočichy apod.

Pozoruj, objevuj a pošli

Líska, o.s. pro EVVO ve ZK vyhlašuje na podporu akce Pták roku, kterým je čáp bílý i čáp černý soutěž "Pozoruj, objevuj a pošli".

Od zrnka ke chlebu a přírodovědná soutěž Pěstujeme obilí, meleme mouku, pečeme chléb

Nový lektorský program s názvem Od zrnka ke chlebu.

ŽABAKO v roce 2014

3. Žákovská badatelská konference.

O NEJLEPŠÍ SLOGAN na podporu fair trade a místních produktů

Základní škola Vsetín, Sychrov 97, Líska – o.s. pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji a Základní škola Vsetín, Rokytnice 436 vyhlašují soutěž v rámci osvětové kampaně „Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené“.

Žákovská badatelská konference ŽA-BA-KO

Líska, o.s. pro EVVO, Základní škola Vsetín, Sychrov 97 a Muzeum regionu Valašsko pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty UP Olomouc vyhlašují 2. ročník žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO.

Soutěže a přehlídky pro děti

ALCEDO – středisko volného času Vsetín

3. ročník žákovské badatelské konference ŽA-BA-KO

Tématem konference jsou Přírodní vědy v různých podobách.

Soutěže a přehlídky pro děti

Muzeum regionu Valašsko

Soutěže a přehlídky pro děti a rodiny s dětmi

Líska – o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji

Přírodovědný klokan

Soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku organizuje Přírodovědecká fakulta ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

Poznej a chraň!

Soutěž pro ZŠ.

Podzimní Jaloveček, téma Houby v lese i na pasece

Tradiční přírodovědná soutěž určená pro žáky 1. - 5. ročníků základních škol. Podzimní kolo soutěže proběhne v pátek 8. listopadu 2013 v prostorách vsetínského zámku.

EKO – olympiáda pro ZŠ

Soutěž pořádá ZŠ Zlín a proběhne ve středu 21. května 2014, 8.30 -14.00hod.

Poslouchejme přírodu!!!

CEV Žabka při SVČ Klubko St.Město,p.o. připravila pro žáky II. stupně a SŠ na školní rok 2013/2014 soutěž o životním prostředí - Poslouchejme přírodu!!!

Ekologická olympiáda středních škol

Soutěž konaná ve Valašských Kloboukách.

Co mne zaujalo na vesnici, ve které žiji

Asociace Kotva vyhlašuje SOUTĚŽ s tématem „Co mne zaujalo na vesnici, ve které žiji“ v kategorii obrázek, napsaný příběh.

Kampaně a soutěže ZOO Zlín

Lešná

Zlatý list

Tradiční přírodovědně-ekologická soutěž Českého svazu ochránců přírody.

Za férovou čokoládu!

Ekumenická akademie (EA) a Fairtrade ČR (FT ČR) vyhlašují soutěž na téma: Férová čokoláda. Napište článek či netradiční referát, udělejte zajímavou prezentaci, reportáž či rozhovor.

Zámek a park očima dětí

Zámek Lešná vyhlašuje výtvarnou soutěž ke Dni Země na téma "Zámek a park očima dětí", uzávěrka 28. 3. 2014.