ŽABAKO - žákovská badatelská konference pro žáky 5.–9. ročníků základních škol a nižších ročníků gymnázií. 8. ročník, Zámek Vsetín, středa 29.5.2019, 9-12 hodin

CÍLEM KONFERENCE JE:
• rozvoj a podpora žákovské badatelské činnosti,
• získání dovedností ke zpracování výsledků bádání,
• vytvoření podmínek pro prezentace žákovských prací na veřejném fóru.

JEDNOTLIVCI I KOLEKTIVY MOHOU PREZENTOVAT:
• výsledky vlastního bádání a pokusů, doporučená témata: udržitelný rozvoj s důrazem na životní prostředí, šetrnou turistiku a udržitelnou spotřebu a výrobu,
• vlastnoručně vyrobené pomůcky,
• přírodovědné sbírky či zkušenosti s chovem živočichů či pěstováním rostlin v domácích podmínkách, doplněné autorskými fotografiemi, nákresy, popisy a záznamy.

 

Cílem této konference je nabídnout prostředí, kde mohou žáci základních škol, kteří mají zájem o přírodní vědy (přírodopis, zeměpis, fyziku, chemii), představit své vlastní projekty a bádání veřejně, před publikem svých vrstevníků, ale i odborníků z oboru.

Pořadatelé: LÍSKA, z. s.: http://www.liska-evvo.cz/

Muzeum regionu Valašsko, p.o.: http://www.muzeumvalassko.cz/

Střední škola KOSTKA Vsetín, http://www.kostka-skola.cz/

Fotografie z ŽABAKA zde http://sychrov2.rajce.idnes.cz/zabako-2016#

Připojené soubory