Kampaň je inspirována zejména Dnem stromů, který připadá na 20. října.

http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane

Chceme upozornit na jedinečnost, krásu a význam stromů, o které je potřeba se nejen starat a chránit je, ale také znovu vysazovat. Stromy a keře zkrášlují naše města, parky, zahrady a poskytují plody lidem i živočichům. Především jsou ale důležité jako součást krajiny, zadržují vodu, pomáhají proti erozi a jsou zdrojem životně důležitého kyslíku. Potřebujeme je všichni a musíme se o ně poctivě starat…

Do kampaně se můžete zapojit i vy - stačí se zapojit do aktivit, které budou probíhat v regionu, nebo připravit aktivity vlastní:
- výsadba stromů a keřů
- ukázky sklizně, zpracování, využití plodů stromů
- soutěže: výtvarné, fotografické, znalostní
- výukové a osvětové programy pro školy či veřejnost
- školní projektový den
- stromová slavnost či happening
- vycházky a exkurze
- úklid části lesa či parku
- výstavy, vernisáže, expozice
- vytvoření naučné stezky k poznávání stromů
- tvořivé dílny: např. strom jako zdroj dřeva – práce se dřevem, výroba ptačích krmítek, budek apod.
- sdílení informací na webu, formou letáku, článku o stromech
- vydání tiskoviny (říkánky, omalovánky apod.)
a další

Stačí poslat zprávu na infoevvo@seznam.cz