Líska připravuje pro školy, organizace, děti i dospělé a širokou veřejnost osvětové kampaně na zajímavá aktuální témata.

Poskytneme Vám rady a informace k tématu, metodické listy pro práci s dětmi, pozveme Vás na programy, výstavy, semináře a exkurze, čekají Vás soutěže i zajímavá setkání na mnoha místech našeho regionu.

Jak se můžete zapojit vy?

  • vyhlášením soutěže,
  • přípravou přednášky, promítání tematických filmů,
  • nabídkou a realizací výukových programů pro školy,
  • nabídkou a realizací seminářů a besed,
  • nabídkou a realizací exkurzí a vycházek,
  • přípravou slavností, pikniků, snídaní,
  • v případě podpory fair trade se můžete domluvit s místní kavárnou či čajovnou, zda by nechtěli v daném termínu prodávat mimo jiné i zboží s označením fair trade.

Nejjednodušším způsobem je sdílet příspěvky na sociálních sítích a přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe, postřehy nebo i odbornými názory na facebookovém profilu kampaní.

Vaše pozvánky a letáčky k akcím v rámci kampaní, kterými se chcete připojit zasílejte na infoevvo@seznam.cz HESLO: kampaně

Kalendář kampaní  v roce 2018:

Ptáci - žijí tady s námi, 1.4. - 2.5.2018

Garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město, p.o.

Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny, 1.5. – 30.6.2018

Garant: Centrum Veronica Hostětín

Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené, 9. – 31.5.2018

Garant: Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště

Stromy a my, 15.9. – 31.10.2018

Garant: Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště

Poctivě vyrobené – podpora místní udržitelné ekonomiky ve ZK, celoročně

Garant: VIS Bílé Karpaty, Veselí n. M.

 

Přidejte se k našim tématům na Facebooku: