Líska připravuje pro školy, organizace, děti i dospělé a širokou veřejnost osvětové kampaně na zajímavá aktuální témata.

Poskytneme Vám rady a informace k tématu, metodické listy pro práci s dětmi, pozveme Vás na programy, výstavy, semináře a exkurze, čekají Vás soutěže i zajímavá setkání na mnoha místech našeho regionu.

Kampaně můžete podpořit zakoupením trička či jiných předmětů s originálními obrázky.

Kalendář kampaní  v roce 2017:

Ptáci - žijí tady s námi, 1.4. - 30.4.2017

Garant: Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město, p.o.

Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny, 1.5. – 30.6.2017

Garant: Centrum Veronica Hostětín

Poctivě vyrobené, spravedlivě zaplacené, 9. – 31.5.2017

Garant: Přírodovědné centrum Trnka při DDM Uherské Hradiště

Stromy a my, 15.9. – 31.10.2017

Garant: Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště

Poctivě vyrobené – podpora místní udržitelné ekonomiky ve ZK, celoročně

Garant: VIS Bílé Karpaty, Veselí n. M.

 

Přidejte se k našim tématům na Facebooku: