První květnový den zahajujeme další jarní osvětovou kampaň LÍSKY.

V České republice letos poprvé začíná MĚSÍC ŠKOLNÍCH ZAHRAD: V KVĚTNU HURÁ VEN!

 

Význam školních zahrad pro zdravý vývoj dětí celosvětově roste. Prostředí, kde se mohou děti mimo školu volně pohybovat a objevovat svět, se za posledních několik generací značně zúžilo. Jak vyplývá z rozsáhlého výzkumu České děti venku, který v roce 2016 realizovala Nadace Proměny Karla Komárka, typický český školák stráví venku ve všední den průměrně 1 hodinu a 41 minut, zatímco na internetu, hraním her nebo sledováním televize stráví denně 4 hodiny 14 minut. Výzkum také ukázal, že během výuky se dostane ven jen menšina dětí (nejčastěji na hřiště, v 8 % případů).

Pobyt venku je přitom pro získávání zkušeností s okolním světem pro děti zásadní. Každodenní pobyt dětí venku zároveň vnímá podle výzkumu jako důležitý 81 % rodičů. Tento trend klade zvýšené nároky na zodpovědnost škol poskytnout dalším generacím dostatečně kvalitní prostor k venkovním aktivitám, kde by žáci mohli uplatnit přirozenou zvídavost, zažívat dětská dobrodružství, rozvíjet fyzickou i sociální zdatnost, lásku k přírodě a k místu, kde žijí.

Právě na to se snaží upozornit květnová kampaň Měsíc školních zahrad

 

Další informace o Měsíci školních zahrad v Česku, včetně publikace pro učitele ke stažení zdarma, zájemci najdete na stránkách www.mesicskolnichzahrad.cz

 

Jak se můžete zapojit vy?

• přípravou přednášky, besedy, promítáním tematických filmů,

• realizací výukových programů pro školy, exkurzí a vycházek,

• realizací seminářů,

• vyhlášením soutěže,

• přípravou slavností a setkání apod.

 

Nejjednodušším způsobem je sdílet příspěvky na sociálních sítích

a přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe,

postřehy nebo i odbornými názory na facebookovém profilu

kampaní.

 

Co doporučujeme udělat:zaslat informaci, zprávu, článek či pozvánku na svou akci na adresu: infoevvo@seznam.cz

Do předmětu zprávy uveďte název kampaně: zahrada

Více o kampaních na

http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane