Tisková zpráva

Osobností environmentální výchovy ve Zlínském kraji se na XIX. Krajské konferenci stal Jaroslav Hlinský

 

V pořadí devatenáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě (EVVO) ve Zlínském kraji hostila 14. listopadu Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Hlavním tématem byla PŮDA. V úvodní části konference byly předány výroční Ceny za přínos k rozvoji EVVO v regionu.

 

Osobností EVVO se stal Mgr. Jaroslav Hlinský, zástupce ředitele ALCEDA – střediska volného času Vsetín. „Od roku 1983 zde pracuje jako vedoucí oddělení přírodních věd a EVVO. Stál u založení střediska ekologické výchovy (1991), u tradice pořádání vsetínského Dne Země či Dne stromů. Vede zájmový kroužek Ledňáčci (od r. 1984). Připravuje výukové programy, akce pro veřejnost, tábory. Vytváří zázemí na Hájence v Semetíně pro vzdělávací programy pedagogů, zejména specializační studia. Je autorem a spoluautorem řady metodik a publikací, např. metodiky k projektu Živá voda. Působí jako lektor a konzultant ve speciali­začních studiích koordinátorů EVVO.

 

Cena je vyhlašována od roku 2001. V roce 2019 byla udělena v deseti kategoriích. Nominováno bylo 21 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cena byla udělena 14 z nich, další 3 nominace získaly speciální ocenění.

 

Oceněni byli tito jednotlivci, organizace a projekty:

 • Mgr. Helena Slováková, ředitelka ZŠ Vsetín, Ohrada
 • Mgr. Blanka Palátová, ředitelka ZŠ a MŠ Choryně
 • Mgr. Erika Malotová, koordinátorka EVVO, ZŠ 5. května, Rožnov pod Radhoštěm
 • Michaela Koutná, koordinátorka projektů, lektorka programů pro čkoly, LÍSKA, z.s.
 • Mgr. Ludmila Rumánová Mužikovská, vůdce Střediska Skaut Lidečko/lektorka Agrofyto Lidečko
 • PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje
 • Josef Jarcovják, starosta obce Kašava
 • Kristina Koutná, dobrovolník LÍSKA, z.s., Klub ambasadorů fair  trade, Střední škola KOSTKA, Vsetín
 • Jitka a Pavel Hutěčkovi, dřevovýroba
 • ALCEDO – středisko volného času Vsetín (v roce 2019 oslavilo 40 let činnosti), www.alcedovsetin.cz
 • Projekt DOBROdruzi „Pěťáky pro ptáky“, Klub ambasadorů fair trade, LÍSKA, z.s., http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft
 • Zahrada lišky Bystroušky, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka, www.ddmsikula.cz

 

Objevem roku v EVVO se staly Alena Kužmová ze ZŠ Vsetín, Ohrada a Mgr. Jitka Bordovská ze ZŠ Horní Bečva.

 

Vzdělávací program konference zahájil blok referátů, v němž zazněly zajímavé poznatky a příklady dobré praxe -  Co se skrývá pod zemí, Proč a jak se učit venku, Proč se potřebujeme starat o půdu v sekci A pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ a Tajemství školy za školou, Výuka v terénu a Věda na přání v sekci B pro II. stupeň ZŠ a střední školy. Ladislav Miko, vedoucí Zastoupení Evropské komise na Slovensku, v referátu Energie nejen pro lidstvo představil i svou novou knihu Život v půdě. Ve třetím a čtvrtém bloku programu nabídli lektoři Justina Danišová, Martin Kříž, Zorka Rýparová, Marie Petrů, Monika Havlásková, Lenka Pavelčíková a Jan Růžička 8 workshopů.

 

Účastníci získali materiály a publikaci Zlínského kraje Putování za vodou. K zakoupení byly publikace z edice Rezekvítku a Chaloupek i výrobky regionálních výrobců. Střediska ekologické výchovy představila své pomůcky a programy, například SVČ Klubko Staré Město nový badatelský stan. Konference je vyhledávaným místem pro mezioborová setkání, navázání kontaktů a sdílení zkušeností. Ze 150 účastníků tvoří nejvyšší počet koordinátoři EVVO.

 

Přehled nominací i všechny výstupy z konference jsou k dispozici na http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference