Klubový program pro žáky a studenty vsetínských i okolních základních a středních škol, zejména členy řídících skupin škol pro fair trade.

Globální témata. Udržitelný rozvoj. Mezinárodní solidarita. Zájem o společenské dění. Dobrovolnictví. Osobnostně sociální rozvoj.

Společná příprava akcí na podporu fair trade, prezentace a osvěta tématu.

Výměna zkušeností a inspirace.

Osobnostně sociální rozvoj, podpora znalostí, dovedností, schopností a postojů k aktivnímu přístupu ke světu kolem nás, samostatnosti, tvořivosti, kritickému myšlení a sebevědomí žáků, zvládání situací a úkolů, které jsou jim svěřeny a uloženy.

Připojené soubory