Tradiční krajská akreditovaná vzdělávací akce na podporu krajského systému EVVO ve Zlínském kraji. XVI. Krajská konference o EVVO - 1. prosince 2016, 14/15 Baťův institut, Zlín

XV. Krajská Konference se konala 12.11.2015:

Téma „Poznáváme a objevujeme přírodu“. Pozvání přijali lektoři Marie Kordulová, Kateřina Jančaříková, Geoff Cooper, Liběna a Tomáš Dopitovi, Dita Votrubová, Hana Bujáčková, Martina Váňová, Rišo Medál, lektoři ze střediska Chaloupky na Vysočině, Centra Veronica Hostětín i zástupci Asociace lesních mateřských škol.

Konference je místem setkávání Odboru životního prostředí a zemědělství, Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje, LÍSKY, regionálních středisek ekologické výchovy, ekoporaden, vzdělávacích institucí, veřejné správy, škol a školských zařízení ve Zlínském kraji.

Program tvoří odborné referáty, prezentace a workshopy na aktuální témata. Vzdělávací program doplňují výstavy škol a organizací, prezentace a prodej pomůcek, publikací, fairtradových a regionálních výrobků apod. Součástí programu je prezentace nominací a vyhlášení Cen za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji.