Tradiční krajská akreditovaná vzdělávací akce na podporu krajského systému EVVO ve Zlínském kraji.

XVII. KRAJSKÁ KONFERENCE o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji se konala 7.11.2017, budova Fakulty technologické UTB Zlín.

 

Prezentace z Krajské konference 2017:

Prezentace z Krajské konference 2016:

Prezentace z Krajské konference 2015: