Tradiční krajská akreditovaná vzdělávací akce na podporu krajského systému EVVO ve Zlínském kraji.

XVI. KRAJSKÁ KONFERENCE o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji


Hlavní téma: ODKUD SE BERE JÍDLO aneb JÍDLO S PŘÍBĚHEM
čtvrtek 1. prosince 2016, 9 – 16 hodin, 14|15 BAŤŮV INSTITUT | budova 15 továrního areálu | Vavrečkova 7040, Zlín

Lektoři referátů, prezentací a dílen:
Margit Slimáková, Marie Kordulová, Marie Petrů, Bára Duží, Liběna Dopitová, Marie Křiváková, Petra Hanáková, Bohuslav Sedláček, Ivo Marušák, Petr Hrabina, Milan Zpěvák.

Součástí hlavního programu:
Nominace a předání XVI. Ceny EVVO – ceny za přínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji za rok 2016.

Nominace a předání certifikátů v soutěži o titul Regionální výrobce podporující místní udržitelnou ekonomiku 2016.

V doprovodném programu prezentace, ukázky a prodej publikací, pomůcek a materiálů škol, neziskových organizací, vzdělávacích subjektů, nakladatelství Portál i regionálních výrobců.

Přihlášky do 18.11. na adrese infoevvo@seznam.cz 

http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference

Prezentace z Krajské konference 2016:

Prezentace z Krajské konference 2015: