Setkání pedagogů mateřských škol, školních koordinátorů EVVO v MŠ a členů sítě MRKVIČKA.

Akreditovaný vzdělávací dvoudenní workshop 9/LÍSKA

Srdečně Vás zveme na tradiční vzdělávací akci, na které Vám představíme aktivity, pomůcky a metodiky z projektů a programů LÍSKY, ALCEDA, Přírodovědného centra Trnka při DDM Uherské Hradiště i partnerských organizací.

Termín: středa 17.10.2018, od 10.30 hodin – čtvrtek 18.10.2018, do 13 hodin

Místo: Hájenka Na novém světě, Semetín, Vsetín, http://www.alcedo-vs.cz/ubytovani/terenni-stredisko-hajenka.html

Obsah:

Proč s dětmi do přírody: environmentální výchova, smysl a cíle, motivace, návaznost na RVP PV, odkazy na informační i finanční zdroje.

S dětmi v přírodě v každé roční době: metody a činnosti vhodné pro environmentální výchovu i polytechnické vzdělávání – praktické ukázky činností, programů, metodik a pomůcek. Čekají vás témata: Jak učit POLY (polytechnické vzdělávání), Stromy, Zahrada, Včely, Ptáci, celoroční náměty k objevování přírody se skřítkem Lískáčkem, land art a další.

Jak to děláme u nás: výměna a sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.

Doporučeno: vedení a učitelé MŠ, dětských skupin, lesních školek a klubů, školní koordinátoři EVVO

Účastníci získají osvědčení a pro svou organizaci sadu metodických materiálů, vč. publikace celoročních námětů Objevujeme a pozorujeme přírodu se skřítkem Lískáčkem.

Přihláška a informace:

http://www.liska-evvo.cz/doc/seminare-a-kurzy-pro-ucitele