Líska nabízí akreditované vzdělávací programy - semináře, terénní i tematické exkurze, workshopy, kurzy, konference a veletrhy pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Dlouhodobě se specializuje na vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy ve školách. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Č.j.: MŠMT – 13240/2013 – 201

Na školní rok 2015-2016 pro vás připravujeme:

Krajská konference o EVVO, „Poznáváme a objevujeme přírodu“, 12.11.2015, 14I15 Baťův institut Zlín

 

Vzdělávací programy pro pedagogy a dospělé

Akreditované vzdělávací kurzy, semináře a exkurze pro vedoucí pracovníky a pedagogy mateřských,

základních a středních škol, středisek volného času, školních družin a klubů, pracovníky školních jídelen

i další zájemce:

 

Kurz Praktická péče o zahradu společně s dětmi

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO

 

Mateřské školy, SVČ, školní družiny

Dvoudenní workshop Učíme se s POLY (15.-16.10.2015, Hájenka Semetín)

Celodenní workshop Učíme se s POLY (26.11.2015, ZŠ Rokytnice Vsetín)

Celodenní workshop Učíme se s POLY (26.1.2016, VIS Bílé Karpaty)

Celodenní akreditovaný vzdělávací program Lísky „Projektové dovednosti v EVVO – aneb jak na psaní projektů malého rozsahu“ (9.2.2016, ZŠ Rokytnice Vsetín)

Celodenní workshop Učíme se s POLY (15.2.2016, DDM Uherský Brod)

• Jak učit POLY o živlech

• Jak učit POLY na zahradě

• Jak učit POLY o materiálech

• Jak učit POLY řemesla a tvořivé činnosti

• Dítě a svět (polytechnické vzdělávání)

Studium k výkonu spec. činností - školní koordinátor EVVO v MŠ

• Školní program EVVO krok za krokem

• Jak se stát dobrým školním koordinátorem EVVO

• EVVO v kostce

• Školní přírodní zahrada krok za krokem

• Jak na zpracování projektové žádosti

• Globální rozvojové vzdělávání – ANYANA (jaro 2016)

Projektové dovednosti v EVVO – aneb jak na psaní projektů malého rozsahu

 

Základní a střední školy, SVČ, školní kluby

Studium k výkonu spec. činností - školní koordinátor EVVO

• Zdravá výživa

• Příběhy jídla

• Zdravá školní zahrada

• Zdravé vaření

• Zdravá školní jídelna

• Školní program EVVO krok za krokem

• Jak se stát dobrým školním koordinátorem EVVO

• EVVO v kostce

• Jak na zpracování projektové žádosti

Globální rozvojové vzdělávání - Svět v jednom dni pro 1. stupeň ZŠ (25.11.2015)

• Svět v jednom dni pro 2. stupeň ZŠ (jaro 2016)

 

Školní jídelny

• Zdravá školní jídelna

• Zdravá výživa

 

Účastníci vzdělávacích akcí LÍSKY získají osvědčení a zajímavé materiály. Seznámí se s publikacemi,

metodikami a pomůckami. Většina z nich je k zapůjčení.

Na školní rok 2014-2015 pro vás připravujeme:

Kurzy a semináře pro pedagogy MŠ v projektu Jak učit POLY:

1. Jak učit POLY

3 třídenní vzdělávací programy se závěrečným workshopem k metodám a formám polytechnického vzdělávání v různých prostředích s využitím 3 témat:

  • Jak učit POLY na zahradě, Hostětín, 19.-21.3.2015.
  • Jak učit POLY o materiálech, DDM Uherský Brod, Maršov, 20.-22.11.2014.
  • Jak učit POLY řemesla a tvořivé činnosti, Veselí n.M., 5.-7.2.2015. 

Přihlášku musíte stáhnout do Vašeho PC, vyplnit údaje, uložit a odeslat jako přílohu e-mailu na adresu infoevvo@seznam.cz

2. POLY a živly kolem nás

jednodenní semináře s využitím témat 4 živlů – voda, země, vzduch, slunce

POLY a vzduch 20.1.2015, POLY a slunce 17.2.2015, POLY a země 26.3.2015, POLY a voda 28.4.2015.

dvoudenní exkurze do Prahy, POLY a živly aneb POLY jede za poznáním, navštívíme Toulcův dvůr, MŠ Semínko a Ekoškolku Rozárka, 16.-17.10.2014.

Přihlášku musíte stáhnout do Vašeho PC, vyplnit údaje, uložit a odeslat jako přílohu e-mailu na adresu infoevvo@seznam.cz

Připojené soubory

3. POLY jede k nám

6 pětidenních stáží v 6 MŠ pro 3 dvojice pedagogů – absolventů vzdělávacích programů, včetně následných workshopů v mateřských školách (termíny dle dohody s MŠ).

Kurz pro pedagogy MŠ v projektu Jak funguje svět:

Dítě a svět

Vzdělávací kurz v rozsahu 70 hodin, 5 jednodenních a 2 dvoudenní moduly, Vsetín, září 2014 – květen 2015. 

VZDĚLÁVACÍ PROJEKT PRO ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLY VE ZLÍNSKÉM KRAJI

Bezpečně a zdravě do života

Modul 1

• jednodenní seminář, vedení škol a učitelé, 3. března 2015, Vsetín  Margit Slimáková

• jednodenní seminář, pracovníci školních jídelen, 4. března 2015, Vsetín  Margit Slimáková

• jednodenní seminář, vedení škol a učitelé, 17. března 2015, ZŠ Za Alejí Margit Slimáková

• jednodenní seminář, pracovníci školních jídelen,18. března 2015, ZŠ Za Alejí Margit Slimáková

Modul 2

• třídenní kurz, vedení škol a učitelé, 28.-30. května 2015, Tom Václavík, Kozojedský dvůr

Modul 3

• dvoudenní seminář, vedení škol a učitelé, 18.–19. květen 2015, Dana Václavíková, ZŠ Vsetín, Rokytnice

Modul 4

• jednodenní seminář, vedení škol a učitelé, 18. února 2015, Tom Václavík, ZŠ Vsetín, Rokytnice

• dvoudenní seminář, studenti kuchařských oborů, 5.–6. května 2015, Tom Václavík, ZŠ Vsetín, Rokytnice

• víkendový kurz, vedení škol a učitelé, pracovníci školních jídelen, 13.–15. února 2015, Tom Václavík, Radim Procházka,  Centrum Veronica Hostětín

• víkendový kurz, vedení škol a učitelé, pracovníci školních jídelen, 19.–21. června 2015, Tom Václavík, Johann Reisinger

Modul 5

• jednodenní seminář, vedení škol a učitelé, 3. února 2015, Tom Václavík, ZŠ Vsetín, Rokytnice

Přihlášku musíte stáhnout do Vašeho PC, vyplnit údaje, uložit a odeslat jako přílohu e-mailu na adresu infoevvo@seznam.cz

 

Všechny kurzy, semináře a exkurze jsou zdarma. Pro účastníky budou vytvořeny tematicky zaměřené studijní texty a krabice s metodickými texty, šablonami a pomůckami.

 

Mezinárodní program Ekoškola i pro mateřské školy.
V roce 2015 se Ekoškola poprvé otevírá i mateřským školám.

Sdružení TEREZA spolu s dalšími partnerskými organizacemi připravily a ověřily novou metodiku, která uzpůsobila program Ekoškola mateřským školám. Koordinátorem programu pro Zlínský kraj je ZO ČSOP Veronica www.hostetin.veronica.cz. Více o Ekoškole naleznete na www.ekoskola.cz.

Dne 10. 2. 2015 proběhne úvodní seminář pro zájemce o zapojení do programu ze Zlínského kraje, kde se dozvíte o programu vše potřebné. Pokud byste se chtěli do programu se svojí školkou zapojit, kontaktujte, prosím, Mgr. Elišku Suchanovou, eliska.suchanova@veronica.cz, 572 630 670, Centrum Veronica Hostětín, www.hostetin.veronica.cz. Více o Ekoškole naleznete na www.ekoskola.cz.

Z obsahu

Články

Dvoudenní exkurze POLY a živly aneb POLY jede za poznáním

Navštívíme Toulcův dvůr, Mateřskou školu Semínko, Lesní školku a Ekoškolku Rozárka v Praze. Termín: 16.-17.10.2014.

ARPOK spouští přihlašování na semináře

Můžeme se potkat v Olomouci, Ostravě, Třinci, Vsetíně, Prostějově, Horce nad Moravou a i v dalších městech.

Exkurze do Valtic a Tullnu po bylinkových a přírodních zahradách

Exkurze do Bylinkové zahrady Tiréé Chmelar ve Valticích a výstavního areálu rakouské zemské výstavy Natur im Garten, Tulln.

Školní přírodní zahrada – učebna pod našimi okny (pro MŠ a 1st. ZŠ)

Seminář představí cíle EVVO, význam a příklady péče o prostředí školy, zejména školního pozemku a zahrady školy.

Školní přírodní zahrada – budování krok za krokem (pro MŠ a ZŠ)

Seminář představí cíle EVVO, význam a příklady péče o prostředí školy, zejména školního pozemku a zahrady školy.

Seminář EVVO v kostce - PODZIM

Seminář prostředky environmentální výchovy pro pedagogy mateřských a základních škol a školských zařízení - PODZIM Vám představí kompetence rozvíjené environmentální výchovou (EV) i příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EV.

Seminář Jak uplatnit získané kompetence koordinátora EVVO v praxi mateřských škol – pro absolventy specializačního studia pro koordinátory EVVO

Seminář je určený koordinátorům EVVO v MŠ, absolventům studia k výkonu specializovaných činností, a je připraven ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín.

Seminář prostředky environmentální výchovy pro pedagogy mateřských a základních škol a školských zařízení – JARO - VELIKONOCE

Praktický seminář Vám představí kompetence rozvíjené environmentální výchovou i příklady výukových metod.

Seminář EVVO v kostce pro MŠ

Seminář environmentální výchova v kostce pro pedagogy mateřských škol a I. stupně základních škol Vám pomůže porozumět cílům, obsahu, rozsahu a pojetí EVVO i orientaci v základních dokumentech a organizacích zabývajících se EVVO.

Seminář EVVO v kostce pro ZŠ a SŠ

Seminář environmentální výchova v kostce pro pedagogy základních a středních škol Vám pomůže porozumět cílům, obsahu, rozsahu a pojetí EVVO i orientaci v základních dokumentech a organizacích zabývajících EVVO.

Vzdělávací akce Lísky na podzim 2013

Ve školním roce 2013-2014 jsme pro Vás připravili...

Seminář k metodě badatelsky orientovaného vyučování

Seminář je zdarma připraven pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ. Seminář připravilo Sdružení Tereza, Líska, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Základní školy Vsetín, Rokytnice 436.

ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ aneb Jak naplnit VMEGS

Vážení pedagogové, sledujete dění okolo nás i ve světě? Zajímáte se o globální témata, která se týkají každého z nás, a chcete s nimi seznámit vaše žáky? Přemýšlíte, jak Česká republika pomáhá globální problémy v rámci rozvojové spolupráce řešit?

Seminář Jak uplatnit získané kompetence koordinátora EVVO v praxi základních a středních škol – pro absolventy specializačního studia pro koordinátory EVVO

Seminář je určený koordinátorům EVVO v ZŠ a SŠ, absolventům studia k výkonu specializovaných činností (2011-2012), a je připraven ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín, ZŠ Sychrov 97, Vsetín a ZŠ Rokytnice, Vsetín.

Vzdělávací přednášky a terénní exkurze

PC TRNKA při DDM Uherské Hradiště si pro vás připravila večerní vzdělávací přednášky a terénní exkurze pro učitele, koordinátory EVVO a veřejnost.

Ve Vsetíně proběhl celostátní seminář vzdělávání pedagogických pracovníků

Vsetín, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Líska, o.s. a ZŠ Vsetín, Luh 1544 uspořádalo v termínu od pátku 11. října do soboty 12. října celostátní seminář vychovatelek školních družin, školních klubů a vedoucích pracujících s dětmi a mládeží v neziskových organizacích pod názvem „Příklady dobré praxe“.

Seminář ADVENT - VÁNOCE - ZIMA

Praktický seminář Vám představí kompetence rozvíjené environmentální výchovou (EV) i příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EV.