LÍSKA nabízí akreditované vzdělávací programy - semináře, terénní i tematické exkurze, workshopy, kurzy, konference a veletrhy pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Dlouhodobě se specializuje na vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy ve školách. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Č.j.: MŠMT – 13240/2013 – 201

Na školní rok 2017/2018 pro vás připravujeme:

Krajská konference o EVVO, 7.11.2017, budova Fakulty technologické UTB Zlín

Vzdělávací programy pro pedagogy a dospělé

Akreditované vzdělávací kurzy, semináře a exkurze pro vedoucí pracovníky a pedagogy mateřských,

základních a středních škol, středisek volného času, školních družin a klubů, pracovníky školních jídelen

i další zájemce:

Mateřské školy, SVČ, školní družiny

Setkání sítě Mrkvička a mateřských škol (19.10.-20.10.2017)

Lektorské dovednosti pro mírně pokročilé a pokročilé lektory (12.-13.10.2017)

• Jak učit POLY o živlech

• Jak učit POLY na zahradě

• Jak učit POLY o materiálech

• Jak učit POLY řemesla a tvořivé činnosti

Studium k výkonu spec. činností - školní koordinátor EVVO v MŠ

• Školní program EVVO krok za krokem

• Jak se stát dobrým školním koordinátorem EVVO

• EVVO v kostce

• Školní přírodní zahrada krok za krokem

 

Základní a střední školy, SVČ, školní kluby

Studium k výkonu spec. činností - školní koordinátor EVVO

• Lektorské dovednosti pro mírně pokročilé a pokročilé lektory (12.-13.10.2017)

• Zdravá výživa

• Příběhy jídla

• Zdravá školní zahrada

• Zdravé vaření

• Zdravá školní jídelna

• Školní program EVVO krok za krokem

• Jak se stát dobrým školním koordinátorem EVVO

• EVVO v kostce

• Jak na zpracování projektové žádosti

 

Účastníci vzdělávacích akcí LÍSKY získají osvědčení a zajímavé materiály. Seznámí se s publikacemi, metodikami a pomůckami. Většina z nich je k zapůjčení.

Z obsahu

Články

Dvoudenní exkurze POLY a živly aneb POLY jede za poznáním

Navštívíme Toulcův dvůr, Mateřskou školu Semínko, Lesní školku a Ekoškolku Rozárka v Praze. Termín: 16.-17.10.2014.

ARPOK spouští přihlašování na semináře

Můžeme se potkat v Olomouci, Ostravě, Třinci, Vsetíně, Prostějově, Horce nad Moravou a i v dalších městech.

Exkurze do Valtic a Tullnu po bylinkových a přírodních zahradách

Exkurze do Bylinkové zahrady Tiréé Chmelar ve Valticích a výstavního areálu rakouské zemské výstavy Natur im Garten, Tulln.

Školní přírodní zahrada – učebna pod našimi okny (pro MŠ a 1st. ZŠ)

Seminář představí cíle EVVO, význam a příklady péče o prostředí školy, zejména školního pozemku a zahrady školy.

Školní přírodní zahrada – budování krok za krokem (pro MŠ a ZŠ)

Seminář představí cíle EVVO, význam a příklady péče o prostředí školy, zejména školního pozemku a zahrady školy.

Seminář EVVO v kostce - PODZIM

Seminář prostředky environmentální výchovy pro pedagogy mateřských a základních škol a školských zařízení - PODZIM Vám představí kompetence rozvíjené environmentální výchovou (EV) i příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EV.

Seminář Jak uplatnit získané kompetence koordinátora EVVO v praxi mateřských škol – pro absolventy specializačního studia pro koordinátory EVVO

Seminář je určený koordinátorům EVVO v MŠ, absolventům studia k výkonu specializovaných činností, a je připraven ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín.

Seminář prostředky environmentální výchovy pro pedagogy mateřských a základních škol a školských zařízení – JARO - VELIKONOCE

Praktický seminář Vám představí kompetence rozvíjené environmentální výchovou i příklady výukových metod.

Seminář EVVO v kostce pro MŠ

Seminář environmentální výchova v kostce pro pedagogy mateřských škol a I. stupně základních škol Vám pomůže porozumět cílům, obsahu, rozsahu a pojetí EVVO i orientaci v základních dokumentech a organizacích zabývajících se EVVO.

Seminář EVVO v kostce pro ZŠ a SŠ

Seminář environmentální výchova v kostce pro pedagogy základních a středních škol Vám pomůže porozumět cílům, obsahu, rozsahu a pojetí EVVO i orientaci v základních dokumentech a organizacích zabývajících EVVO.

Vzdělávací akce Lísky na podzim 2013

Ve školním roce 2013-2014 jsme pro Vás připravili...

Seminář k metodě badatelsky orientovaného vyučování

Seminář je zdarma připraven pro pedagogy 1. a 2. stupně ZŠ. Seminář připravilo Sdružení Tereza, Líska, o.s. pro EVVO ve Zlínském kraji a Základní školy Vsetín, Rokytnice 436.

ČESKÁ REPUBLIKA POMÁHÁ aneb Jak naplnit VMEGS

Vážení pedagogové, sledujete dění okolo nás i ve světě? Zajímáte se o globální témata, která se týkají každého z nás, a chcete s nimi seznámit vaše žáky? Přemýšlíte, jak Česká republika pomáhá globální problémy v rámci rozvojové spolupráce řešit?

Seminář Jak uplatnit získané kompetence koordinátora EVVO v praxi základních a středních škol – pro absolventy specializačního studia pro koordinátory EVVO

Seminář je určený koordinátorům EVVO v ZŠ a SŠ, absolventům studia k výkonu specializovaných činností (2011-2012), a je připraven ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín, ZŠ Sychrov 97, Vsetín a ZŠ Rokytnice, Vsetín.

Vzdělávací přednášky a terénní exkurze

PC TRNKA při DDM Uherské Hradiště si pro vás připravila večerní vzdělávací přednášky a terénní exkurze pro učitele, koordinátory EVVO a veřejnost.

Ve Vsetíně proběhl celostátní seminář vzdělávání pedagogických pracovníků

Vsetín, Národní institut dětí a mládeže MŠMT, Líska, o.s. a ZŠ Vsetín, Luh 1544 uspořádalo v termínu od pátku 11. října do soboty 12. října celostátní seminář vychovatelek školních družin, školních klubů a vedoucích pracujících s dětmi a mládeží v neziskových organizacích pod názvem „Příklady dobré praxe“.

Seminář ADVENT - VÁNOCE - ZIMA

Praktický seminář Vám představí kompetence rozvíjené environmentální výchovou (EV) i příklady vyučovacích metod interdisciplinárního aktivního učení typických pro EV.