LÍSKA nabízí akreditované vzdělávací programy - semináře, terénní i tematické exkurze, workshopy, kurzy, konference a veletrhy pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Dlouhodobě se specializuje na vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy ve školách. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Č.j.: MŠMT – 13240/2013 – 201

Na školní rok 2018/2019 pro vás připravujeme:

Krajská konference o EVVO, 15.11.2018, UTB Zlín

Vzdělávací programy pro pedagogy a dospělé

Akreditované vzdělávací kurzy, semináře a exkurze pro vedoucí pracovníky a pedagogy mateřských,

základních a středních škol, středisek volného času, školních družin a klubů, pracovníky školních jídelen

i další zájemce:

 

Mateřské školy, SVČ, školní družiny

Setkání sítě Mrkvička a mateřských škol (17.10.-18.10.2018)

• Jak učit POLY o živlech

• Jak učit POLY na zahradě

• Jak učit POLY o materiálech

• Jak učit POLY řemesla a tvořivé činnosti

Studium k výkonu spec. činností - školní koordinátor EVVO v MŠ

• Školní program EVVO krok za krokem

• Jak se stát dobrým školním koordinátorem EVVO

• EVVO v kostce

• Školní přírodní zahrada krok za krokem

 

Základní a střední školy, SVČ, školní kluby

Studium k výkonu spec. činností - školní koordinátor EVVO

• Zdravá výživa

• Příběhy jídla

• Zdravá školní zahrada

• Zdravé vaření

• Zdravá školní jídelna

• Školní program EVVO krok za krokem

• Jak se stát dobrým školním koordinátorem EVVO

• EVVO v kostce

 

Účastníci vzdělávacích akcí LÍSKY získají osvědčení a zajímavé materiály. Seznámí se s publikacemi, metodikami a pomůckami. Většina z nich je k zapůjčení.