LÍSKA nabízí akreditované vzdělávací programy - semináře, terénní i tematické exkurze, workshopy, kurzy, konference pro pedagogy mateřských, základních a středních škol a školských zařízení ve Zlínském kraji. Dlouhodobě se specializuje na vzdělávání koordinátorů environmentální výchovy ve školách. Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Č.j.: MŠMT – 16011/2019 – 1 ze dne 11.3.2019

Témata pro mateřské školy, školní družiny, střediska volného času, NNO

• Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy – školní koordinátor EVVO v MŠ (250 hodin)

• Rozšiřující studium pro školní koordinátory EVVO v MŠ
   - Jak uplatnit získané kompetence školního koordinátora EVVO v praxi (dvoudenní)

• Učíme se s POLY (polytechnické vzdělávání)

• EVVO v kostce

• Školní přírodní zahrada

• Projektové dovednosti (nejen) v EVVO

• Ekologizace provozu školy v praxi

• Výtvarné a rukodělné činnosti
   - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (OSV)
   - Projektová a tematická výuka v EVVO 
   - Praktická péče o zahradu s dětmi (60 hodin)
   - Lektorské dovednosti 
   - Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ a ZŠ (polytechnické vzdělávání)
         http://www.liska-evvo.cz/doc/setkani-ms-a-site-mrkvicka
   - Učíme se venku

 

Témata pro základní a střední školy, střediska volného času, školní kluby, NNO

• Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy – školní koordinátor EVVO v ZŠ, SŠ, SVČ (250 hodin)

• Rozšiřující studium pro školní koordinátory EVVO v ZŠ, SŠ, SVČ
   - Jak uplatnit získané kompetence školního koordinátora EVVO v praxi (dvoudenní)

• Lektorské dovednosti

• EVVO v kostce

• Učíme se venku

• Metody a formy výuky

• Školní přírodní zahrada

• Projektové dovednosti (nejen) v EVVO

• Ekologizace provozu školy v praxi

• Výtvarné, rukodělné a řemeslné činnosti
   - Osobnostně sociální rozvoj pedagogů (OSV)
   - Projektová a tematická výuka v EVVO 
   - Praktická péče o zahradu s dětmi (60 hodin)
   - Formy a metody výuky k rozvoji přírodovědné gramotnosti v MŠ a ZŠ (polytechnické vzdělávání)

 

Akreditované vzdělávací programy pro tzv. ŠABLONY II:

• polytechnické vzdělávání,

• environmentální vzdělávání,

• vzdělávání na školní zahradě,

• osobnostně profesní rozvoj pedagogů

• metody a formy výuky, projektová výuka.

 

Účastníci vzdělávacích akcí LÍSKY získají osvědčení a zajímavé tematické materiály. Seznámí se s publikacemi, metodikami a pomůckami. Většina z nich je k zapůjčení v knihovně LÍSKY.

Aktuální nabídku a pozvánky zveřejňujeme v rozesílce LÍSKY, na webu http://www.liska-evvo.cz/doc/ seminare-a-kurzy-pro-ucitele a FACEBOOKU.

Dokážeme připravit akreditovaný seminář nebo exkurzi na míru skupině pedagogů či pro sborovnu, vytvořit tematickou sadu pomůcek (EVVO, polytechnika).

Informace: infoevvo@seznam.cz, 605 806 840