Žáci 4 vsetínských základních škol Rokytnice, Sychrov, Ohrada a Trávníky, Střední školy KOSTKA a Základní školy Valašská Polanka se v pátek 1. listopadu aktivně zapojili do celostátní kampaně Česko proti chudobě.

Celostátní kampaň Česko proti chudobě, https://youtu.be/EV4hZz2P6jQ

 

Rozhodli se tak reagovat na globální a rozvojové problémy současného světa. Hlavním tématem letošního setkání byly cíle udržitelného rozvoje, konkrétně odpovědná výroba a spotřeba a zastavení plýtvání potravinami.

 

Místní kampaň Vsetín proti chudobě – Vsetínské školy za lepší svět proběhla v rámci programů Místní Agendy 21 a projektu Zdravé město. Pořadatelem bylo město Vsetín, LÍSKA, z. s., a Klub ambasadorů fair trade, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft  Akci již 4 roky podporuje generální partner společnost Austin Detonator, s.r.o., zázemí poskytla Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska o. p. s. Význam akce svou účastí podtrhla účast místostarostů města Vsetín Mgr. Simony Hlaváčové a Ing. Tomáše Pifky.

 

Školy vyslaly na setkání v podobě žákovského sympozia pětičlenné týmy. V úvodní části dopoledne proběhlo seznámení účastníků, hostů i pořadatelů. Následovalo představení kampaně Česko proti chudobě, včetně ohlédnutí za minulými ročníky a připomenutí konkrétních výsledků, které kampaň každoročně přináší.

 

Další část tvořily praktické workshopy. Žáci vytvořili pracovní skupiny napříč školami a věnovali se objasnění cílů udržitelného rozvoje i návrhům, jak přispět k jejich řešení. V další části pracovali ve svých školních týmech na tématu plýtvání potravinami s využitím filmu. Společně vytvořili desatero, jak omezit plýtvání potravinami ve svém okolí, zejména doma a ve školách. Společně také navrhli několik témat, jak využít finanční prostředky, které kampani věnoval hlavní partner. Klub ambasadorů témata na svém dalším setkání vyhodnotí a navrhne konkrétní rozvojový projekt. Jako nejvíce potřebné se jeví přístup k pitné vodě, či podpora vzdělávání.

 

V průběhu dalších měsíců budou žáci pro plnění jednotlivých bodů desatera získávat další spolužáky, rodiče i dospělé ve svém okolí. Žáci mají možnost se setkávat a spolupracovat celoročně, prostřednictvím společných aktivit ve městě i Klubu ambasadorů fair trade.

 

Školy mohou s tématy pracovat například v TÝDNU GLOBÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, 18. – 22. listopadu 2019, https://www.adra.cz/oddeleni-vzdelavani/tyden-globalniho-vzdelavani

 

Nejpřínosnější na celé kampani je aktivita žáků a studentů, kteří mají možnost a prostor řešit témata, pracovat s informacemi, vést diskuse, hledat řešení, prezentovat a sdílet názory.

 

Více na http://www.liska-evvo.cz/doc/vsetin-proti-chudobe

Připojené soubory