Ve středu 11. prosince 2013 se v zámku ve Vsetíně konala druhá žákovská badatelské konference pro žáky druhého stupně základních škol. Cílem této konference je nabídnout školákům možnost veřejně představit výsledky svého bádání v oblasti přírodních věd a sdílet je spolu se svými vrstevníky.

Ža-ba-ko je pořádána Lískou-o.s pro EVVO ve Zlínském Kraji, Muzeem regionu Valašsko, p.o. a Základní školou Vsetín Sychrov 97 pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Stovce diváků a pěti členům odborné poroty se představilo třiadvacet mladých badatelů, kteří ve třinácti prezentacích nabídli témata jako například  Astrofoto na koleně, Příběh jedné invaze bázlivce vratičového, Výbuch vodíku a nebo odhalení, že slunce nezapadá vždy na západě.

Konference měla hned zvláštností, představil se tu například nejmladší badatel, Petr Filippov, žák první třídy ZŠ Týn na Bečvou a tématem: Brouci a motýli Teplicko-Adršpašských skal a Moravské brány včetně praktické ukázky preparace hmyzu.

Mezi žáky základních škol přišli i jejich starší a zkušenější kamarádi ze SOŠ Josefa Sousedíka, kteří představili aktivity v rámci projektu Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji, které realizují v kroužku Mladý badatel-přírodovědec. Ukázali se s naprogramovaným robotem ze stavebnice LEGO mindstorms.

Záštitu nad akcí převzal Krajský radní pro školství PaedDr. Petr Navrátil a Mgr. Petr Kořenek, druhý místostarosta Vsetína a poslanec Parlamentu ČR. V rámci konference byly také předány ceny za okresní kolo Přírodovědného klokana, vědomostní soutěže žáků základních a středních škol.

Ža-ba-ko je přehlídkou umu, chuti do práce a badatelských úspěchů žáků základních škol ze Zlínského kraje, ale i skvělého přístupu jejich vyučujících. Nejedná se o soutěž či soupeření, každý příspěvek je něčím nový, obohacující a úkolem odborné poroty na této akci je naslouchat a ocenit pak ty nejlepší mladé badatele a povzbudit všechny ostatní k ještě kvalitnějším výkonům. Mezi ty, co na konferenci nejvíce zaujali, patřila sedmačka Markéta Hurtová ze ZŠ Vsetín, Luh s příspěvkem na téma Růst a vegetativní rozmnožování šáchoru střídavolistého, pak Radek Baránek z 9.třídy, ZŠ Hovězí, s příspěvkem Stavby Vikingů a excelentní řečník Martin Pecár, žák 9.B, ZŠ Valašská Polanka s tématem Astrofoto na koleně.

Druhý ročník ža-ba-ko je za námi. Mnozí účastníci se již chystají na ročník třetí, protože badatelská žákovská činnost není otázkou hodin, ale mnohdy spíš týdnů a měsíců poctivé práce a přípravy, kdy žáci objevují nové a dosud nepoznané. Také vás zveme na třetí ža-ba-ko, které se uskuteční v červnu 2014.

Jaroslava Ševčíková, za organizační tým