Přírodovědný klokan je vědomostní soutěž pro žáky 8. a 9. tříd základních škol v kategorii KADET a pro žáky I. a II. ročníku škol středních v kategorii JUNIOR.

Jejími společnými zakladateli a organizátory jsou Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. V každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový písemný test, který obsahuje 24 úloh různé úrovně, a ti pak vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého času. Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

V rámci okresu Vsetín se letos zapojilo v kategorii KADET rovných dvacet škol napříč celým okresem, hojně byly zastoupeny školy vsetínské, valašskomeziříčské i rožnovské. Horší účast je už v kategorii JUNIOR určené středním školám, a to jak gymnaziálního typu, tak i odborným.

Kromě tradičních zástupců gymnázií Vsetín a Rožnov nabídly letos svým žákům testy Přírodovědného klokana Střední škola zemědělská a přírodovědná z Rožnova, Integrovaná střední škola z Valašského Meziříčí, Střední průmyslová škola strojnická Vsetín a Střední odborná škola Josefa Sousedíka, také ze Vsetína.

Nejedná se o nijak velkou zátěž pro výuku, je prostě jen třeba, aby jeden z vyučujících přírodovědných předmětů věnoval v daný den, letos to bylo 16. října, jednu vyučovací hodinu tomu, aby si žáci test napsali. Testové otázky jsou jistě inspirativní a zajímavé, mnohdy na první pohled zamotají hlavu i samotným vyučujícím, protože jsou pokládány netradičně, komplexně a vyžadují od žáka nejen vědomosti, ale i schopnosti kombinovat a logicky uvažovat. Napsání takového testu žáky může na leccos upozornit a motivovat k hledání netradičních řešení.

Celkově se letos zapojilo 1 062 žáků základních a středních škol z okresu Vsetín. Velké poděkování patří učitelům, kteří testy opravovali a hodnotili, protože tomu jistě museli věnovat kus svého času.

Mezi nejúspěšnější řešitele okresního kola patří v kategorii KADET žáci z Masarykova gymnázia Vsetín, a to Alžběta Fiľová a Jitka Šlinzová, a také žák ze ZŠ Valašská Polanka Martin Pecár. Ze srdce blahopřejeme!

V kategorii středních škol JUNIOR excelovali opět vsetínští gymnazisté, a to v pořadí Anna Hlavenková, Jakub Talanda a Kristýna Matute. I jim blahopřejeme.

V každém ohledu bychom měli asi poblahopřát všem, kdo se této vědomostní soutěže zúčastnili, protože je určitě obohatila, přinutila k přemýšlení a nabídla jim nové pohledy na práci s vědomostmi.

 

Jaroslava Ševčíková, Okresní koordinátorka, Vsetín