V pátek 1. listopadu 2019 již 7. ročník akce Vsetín proti chudobě - Žákovské kampaně pro vsetínskou veřejnost.

Do kampaně se zapojí pětičlenné žákovské týmy základních a středních škol na území města Vsetín i z okolních obcí.

Letošní program připravuje Klub ambasadorů fair trade, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft

                       

Tématem jsou cíle udržitelného rozvoje, zejména šetrná spotřeba – (ne)plýtvání potravinami.

http://www.liska-evvo.cz/doc/vsetin-proti-chudobe