Pátý ročník Žákovské badatelské konference (květen 2016).

ŽA-BA-KO se již tradičně uskutečnila pod odbornou záštitou Katedry biologie Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a pod záštitou PaedDr. Petra Navrátila, člena rady Zlínského kraje, který konferenci zahájil a také pod záštitou Mgr. Simony Hlaváčové, první místostarostky města Vsetín.

Letos se nám podařilo připravit i malé překvapení, zapojené školy obdržely Sborník ŽA-BA-KO, který obsahoval shrnutí z posledních čtyř ročníků, a byl na této 5. konferenci pokřtěn. Křtil ho osobně radní Zlínského kraje doktor Petr Navrátil a za kmotry sborníku byli RNDr. Jarmila Dupejová z Oddělení ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje, Petr Stodůlka, grafik a tvůrce sborníku a RNDr. Martin Jáč z Univerzity Palackého v Olomouci. Sborník mohl být vydán díky projektu „Poznáváme přírodu společně“, který podpořil finančně i Zlínský kraj.

V letošním ročníku žákovské badatelské konference se sešlo třináct příspěvků z osmi škol Zlínského kraje. Někteří žáci prezentovali jako jednotlivci, třeba Jakub Bureš z Církevní základní a mateřské školy ve Zlíně, či Markéta Hurtová ze ZŠ Vsetín, Luh. Výsledky svých projektů představily ale také skupiny žáků například ze ZŠ Vsetín, Rokytnice a ZŠ Vsetín, Sychrov 97 i dalších.

Zde je program celé konference:

*Školní družina ZŠ Liptál pod vedením paní vychovatelky Petry Pilné, prezentace: Ptáci v našem okolí

*Děti z 1. C, Základní školy Zlín - Malenovice, pod vedení paní učitelky Mgr. Libuše Přílučíkové, prezentace: Malenovice očima Josefa Lady

*Markéta Hurtová, ZŠ Vsetín, Luh 1544, prezentace: Neobyčejné pokusy

*Tereza Čagánková,  ZŠ Emila Zátopka Zlín prezentace: Jak měříme hustotu.

*Radka Doležalová, ZŠ Emila Zátopka Zlín: prezentace: cestování po Irsku

*Petr Chromčák, Václav Opletal, Petr Hradil, Kristýna Kocůrková, Markéta Kopecká, ZŠ Vsetín, Rokytnice 436, prezentace: Oxide, oxide, co po tobě zbyde

*Jakub Bureš, Církevní základní a mateřská školy ve Zlíně, prezentace: Pavouci

*Kateřina Bitalová, ZŠ Vsetín, Trávníky, prezentace: Pokusy

*Barbora Holubcová, ZŠ Vsetín, Trávníky, prezentace: Kuchyně z temnoty

*Jan Bartoň, Jirka Mádr, Nela Potočná, Pavla Drahoňovská, a Jeny Návratová,  ZŠ Vsetín, Sychrov 97, prezentace: cesta naší školy k titulu Fairtradová škola

*Dominika Mikuláštíková a Veronika Vráblíková, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, prezentace: Nález v zámeckém parku

*Šárka Vaculíková, Monika Hrušková a Tomáš Sklenář a Marek Janáč, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, prezentace: Vitruviánský člověk

*Anna Ševčíková, Veronika Štěpánová, Eliška Trčálková a Adam Hrňa, ZŠ Vsetín, Sychrov 97, prezentace: Přírodní památka Vršky-Díly

Atmosféra konference byla tvůrčí a inspirativní, děti, ale i učitelé si vzájemně vyměnili informace, nápady a podněty a teď se už všichni těšíme na další ŽA-BA-KO, které přijde za rok. Bádejte, vždyť je to zábava, ale také poučení, a nakonec i velká radost z toho, že jsme na něco dosáhli, něco se naučili a pochopili.

 

Jaroslava Ševčíková

za pořadatele