LÍSKA otevírá nový kurz akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

Kurz splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit také z projektů zjednodušeného vykazování, tzv. „šablon“.

Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. („specializační studium“).

Termín: březen 2019 – květen2020

Místo konání: Hájenka Na novém světě, Vsetín, výjezdy na pracoviště EVVO v regionu

Kurz je rozdělen do několika vícedenních modulů v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky s využitím aktivních metod a forem, praktických cvičení, exkurzí a pomůcek.

V průběhu studia si účastnicí vypracují pro svou školu Školní program EVVO, včetně ročního plánu.

Jako lektoři jsou zvánipedagogové škol, univerzit, středisek ekologické výchovy a neziskových organizací s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se environmen­tálním vzděláváním, didaktikou, plánováním škol­ních zahrad, ochranou životního prostředí, tématy udržitelného rozvoje, rozvojovým vzděláváním atd.

Těšíme se na setkávání s Vámi.