LÍSKA a ALCEDO Vsetín otevírají nový, již III. kurz akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO v MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

Zajímavý, inspirativní a praktický kurz se zkušenými lektory ve skupině stejně zaměřených učitelů.

Studium splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit také z šablon. Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. („specializační studium“).

Termín: březen 2019 – květen 2020

Rozsah 250 vyučovacích hodin přímé výuky, harmonogram modulů i přihláška zde http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-kurz-iii

Účastníci získají: osvědčení, sadu materiálů do výuky.

Kontakt: koutna.iva@seznam.cz, tel.: 605 806 840