Děkujeme všem, kdo jste se v letošním roce zapojili do projektu Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý i budoucí.


http://www.liska-evvo.cz/doc/pomozte-nam-zachranit-farmare-1

Od dubna do listopadu jsme pro žáky připravili:
- 2 celoškolní tematické projektové dny Školní farmářský den – ZŠ Valašská Polanka, ZŠ a MŠ Kašava
- 6 exkurzí Jedeme na farmu pro I. stupeň základních škol
- 8 besed a 8 exkurzí pro žáky 7.-9. tříd základních škol

Pro lektory a pracovníky družstev a farem jsme připravili:
- 2 celodenní semináře Prezentační a lektorské dovednosti s Olgou Medlíkovou

Vytvořili jsme:
- výukový program Můj den na farmě – budeme nabízet v roce 2019
- metodiku pro lektora i učitele k exkurzi Jedeme na farmu, vč. pracovních listů pro žáky
- metodiku ke Školnímu farmářskému dni
- materiály a prezentace k besedě pro II. stupeň, metodiku a pomůcku k aktivitě Opuštěné pole, pracovní list k exkurzi na farmu
- strukturu a obsah nového webu www.pomoztenamzachranitfarmare.cz (bude spuštěn v polovině prosince, najdete zde výše uvedené metodiky, informace, články, videa, nabídku na rok 2019)
- knížečku říkánek Skřítci a skřítušky z babiččiny zahrádky
- propagační materiály: tašky, vaky, trička, tužky, butony, pohlednice, záložky, náramky

Navštívili jsme desítku farem, hospodářství, sadů a zemědělských družstev.

Projekt jsme prezentovali na celé řadě akcí v kraji, zejména pak na Dni Zlínského kraje 22. září.

V závěru roku ještě vydáme noviny Pomozte zachránit farmáře 2/2018 a omalovánku Zvířátka z farmy.

Vše bylo hrazeno v rámci projektu MZe č. 56/2018
Věříme, že budeme úspěšní v grantovém řízení na MZe na rok 2019 a podaří se nabídnout Vám ověřené aktivity i zapojit další školy.

Která akce se vám líbila nejvíce a PROČ? Napište nám :-)