V úterý 6. listopadu se konala již 4. Národní fairtradová konference v Brně. Sešlo se na ní více než 100 zástupců měst a škol podporujících fair trade.

Cílem bylo vytvořit společný prostor pro sdílení zkušeností. Mimo to FTČS v rámci interaktních bloků konference sbírala data pro evaluaci kampaně Fairtradová města a Fairtradové školy. Výsledky této evaluace budou k dispozici na konci roku. Aktualita z průběhu konference je k dispozici na webu kampaně. Za zdárnou organizaci konference děkujeme NaZemi. 

Fairtrade Česko a Slovensko

https://www.fairtrade-cesko.cz/