Soutěž Jaloveček je celoroční aktivita naplňující cíle průřezového tématu Environmentální výchova a procvičující učivo prvouky a přírodovědy žáků 1. - 5. ročníků ZŠ v souvislostech. Probíhá každý školní rok ve dvou etapách- podzimní a jarní. Organizátorem soutěže je Muzeum regionu Valašsko, p.o.

Dne 3. a 4. dubna 2014 se vsetínský zámek naplnil mladými badateli. Odehrávalo se zde totiž jarní kolo tradiční přírodovědné soutěže Jaloveček s podtitulem „Jarní květiny a motýli.“ Soutěž byla rozdělena na dvě věkové kategorie do dvou dnů, aby mladší žáci nebyli v soutěži znevýhodněni. Ve čtvrtek soutěžili žáci 1. a 2. ročníků, v pátek pak 3. – 5. třídy. Už při úvodním výkladu se 3 - 5 členné týmy dozvěděly spoustu zajímavých informací o jarní přírodě - mimo jiné, jaká význam mají barvy květin či zapeklitý životní příběh modráska černoskvrnného. Následoval soutěžní test plný doplňovaček a kvízů.

 

Nejvíc si však děti oblíbily praktickou část soutěže, kdy měly za úkol určovat druhy rostlin a motýlů, které se ukrývaly v prostorách zámecké věže. Poznávačka byla obohacena o skládání motýlího pexesa na čas a chuťovou poznávačku česneku medvědího. Následovalo vyhodnocení správných odpovědí a samozřejmě vyhlášení vítězů a slavnostní udílení diplomů a cen.

Připojené soubory