Stejně jako předešlé ročníky, byl také tento ročník plný zajímavých příspěvků a profesionálních prezentujících. Vybrat nejzdařilejší prezentace, byl pro porotu těžký úkol.

Ocenění za své příspěvky získali:

1. Kateřina Janečková, Adéla Krejčí, Katrin Kelárková, Ondřej Hajdík: Kde nám bude nejtepleji? (ZŠ Rokytnice)
2. Karel Ritnošík, Kristýna Kučerová, Anna Ševčíková –Daktyloskopie (ZŠ Sychrov)

Zvláštní ocenění porota udělila také nejmladšímu účastníkovi konference Petříkovi Filippovi za příspěvek Motýli a brouci v PP Týn nad Bečvou, ZŠ Lipník nad Bečvou.

Děkujeme všem zúčastněním a těšíme se na další ročník konference!