Termín: 17.10.2014 - 19.10.2014

Místo konání: Ostrov u Macochy

Na seminářích vás čeká Procházka po zajímavých místech za doprovodu odborného průvodce. Workshop „Interpretace místního dědictví“ Lektor Tomáš Růžička – Nadace Partnerství. Odborná publikace o speleologii.

Podrobnosti a přihlášky

Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání

Barbora Appelová, tel.: 720 996 850, e-mail: barbora.appelova@lipka.cz

www.kras-turizmus.eu

www.lipka.cz/krt

Co je Interpretace Místního dědictví: Interpretace je cesta, jak pomoci ostatním lidem ocenit něco, o čem jsem přesvědčeni, že si zaslouží jejich pozornost. Místní dědictví není pouze kostel či zřícenina, ale i místní tradice, vzpomínky nebo pověsti. Interpretace přispívá k hlubšímu poznání místa a je hlavním předpokladem k rozvoji šetrných forem cestovního ruchu založených na poznávání a odhalování místních půvabů, které bez náležitého výkladu často zůstávají nepovšimnuty nebo nedoceněny. Praktická metoda spočívá v tom , že skupina „Intepretů“  identifikuje místní historické, kulturní a přírodní zajímavosti. Za pomoci odborného konzultanta (lektora semináře) a místních znalců a rodáků, pak vytvoří nejvhodnější formu intepretace shromážděných dat.

Lektoři: Tomáš Růžička - Od svého studijního pobytu na University of Vermont se věnuje tématu interpretace a je spoluzakladatelem Sdružení pro interpretaci místního dědictví v ČR. Organizoval řadu školení interpretace místního dědictví pro správy chráněných krajinných oblastí a národních parků, Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Český svaz ochránců přírody a zástupce obcí a místních akčních skupin (MAS).  V současné době působí jako výkonný ředitel Nadace Partn

Obsah třetího semináře: Holštejnsko – kras jako systém a přírodní fenomén. Kras jako specifická krajina, která už od pradávna přitahovala svým tajemnem a odlišnostmi. Výlet a procházka s českým a slovenským geologem.