I vy se můžete zapojit. V rámci kampaně se na území Zlínského kraje konají rozmanité akce.

Jak se můžete zapojit vy?

  • vyhlášením soutěže,
  • přípravou přednášky, promítání tematických filmů,
  • nabídkou a realizací výukových programů pro školy,
  • nabídkou a realizací seminářů a besed,
  • nabídkou a realizací exkurzí a vycházek,
  • přípravou výstavy,
  • podzimní výsadbou keřů a stromů,
  • přípravou slavnosti, ochutnávky produktů, moštování a další.

 

Nejjednodušším způsobem je přispívat svými zkušenostmi, příběhy, příklady dobré praxe, postřehy nebo i odbornými názory na facebookovém profilu kampaní, http://www.liska-evvo.cz/

Co musíte udělat:

Pokud se chcete do kampaně zapojit a chcete, aby vaše aktivita byla součástí krajského kalendáře akcí a také rozesílky LÍSKY, dejte nám o své aktivitě zprávu: michaela.odstrcilova@parkrochus.cz

Kontaktní adresa za LÍSKU je: infoevvo@seznam.cz .

Kampaň organizuje LÍSKA, Park Rochus, o.p.s. je garantem kampaně.