Proč?

Protože podporujeme důležitá témata PTÁCI, PŘÍRODNÍ ZAHRADA, STROMY, FAIRTRADE a REGIONÁLNÍ PRODUKTY, http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane 

Organizováním vzdělávacích a osvětových akcí se můžeme podílet na šetrnějším a odpovědnějším přístupu k přírodě a životnímu prostředí.

 

Do osvětové kampaně se každoročně zapojí bezmála 30 organizací a škol, pro které je péče o ptactvo, osvěta a vzdělávání důležitou součástí jejich činnosti. Můžete se těšit sdílení informací a námětů a na pestrou paletu akcí. Ke kampani bude sestaven kalendář akcí, zahrnující aktivity a programy zapojených organizací.

 

Můžete se také sami připojit přípravou a realizací tematické akce, např. soutěž, soutěžní výzva, výstava/přednáška, beseda, promítání tematických filmů/výukový program či projektový den ve škole/seminář, workshop/exkurze, vycházka/jarmark, slavnost, piknik, snídaně. Odešlete základní informaci o akci ZDE https://forms.gle/hVpHTw3P6oKFiAuHA

 

Pozvánky, plakáty (v pdf i jpg) zasílejte na infoevvo@seznam.cz

Nezapomeňte na ně přidat název kampaně, příp. logo Lísky – kvůli společné propagaci, identitě a vyjádření pospolitosti.

 

KLÍČOVÉ TEMATICKÉ DNY:

Mezinárodní den ptactva (1. 4.)

Světový den vrabců (20. 3.)

Mezinárodní dny ptačího zpěvu (7. 5.)

Mezinárodní den stěhovavých ptáků (13. 5.)

Evropský festival ptactva (7. 10.)

 

Dejte si událost do sledování, zaklikněte účast, pozvěte přátele a posílejte také dál do svých sítí, umístěte banner kampaně na váš web či sociální sítě. Čím více nás bude, tím více se ptačí téma a potřeba ochrany ptactva dostane do škol, organizací, společností a rodin.

 

Bude vydána tisková zpráva, k dispozici jsou osvětové a didaktické materiály, metodické listy či pomůcky. Kampaň je prezentována v rozesílce Lísky, na webu a Facebooku.

 

GARANT:  Centrum ekologické výchovy Žabka při SVČ Klubko Staré Město

Koordinátor: LÍSKA, z.s., www.liska-evvo.cz