Na této stránce přinášíme přehled o nejvýznamnějších projektech LÍSKY, které jsme realizovali nebo v současné době realizujeme.

Ilustrační foto, zdroj: Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod

Ilustrační foto, zdroj: Ekocentrum Chrpa při DDM Uherský Brod

Z obsahu

Články

Jak učit POLY

Rozvoj kompetencí pro polytechnické vzdělávání v mateřských školách.

Vydali jsme pro Vás noviny Poctivě vyrobené ve Zlínském kraji.

Můžete je získat v Lísce nebo v našich členských střediscích.

Znáte ve vašem okolí tradiční řemeslníky, zemědělce či výrobce?

Využíváte jejich služeb či nakupujete jejich zboží? Pomozte nám prosím s dotazníkovým šetřením, které je součástí realizace projektu Poctivě vyrobené - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji.

POCTIVĚ VYROBENÉ - podpora udržitelné místní ekonomiky ve Zlínském kraji

Projekt zaměřený na zvýšení spolupráce a povědomí při posilování místní ekonomiky na území Zlínského kraje.

Přírodní zahrady při mateřských školách

V letech 2013 a 2014 jsme připravili celkem 6 projektových žádostí za více jak 10,5 mil. Kč pro vybudování přírodních zahrad při MŠ v obcích a městech Zlínského kraje.

Cestou informací, vzdělávání a osvěty k lidem i k přírodě - regionální informační, vzdělávací a poradenské centrum Lísky pro EVVO ve Zlínském kraji

Projekt je zaměřen na zkvalitnění programů a služeb v krajském systému EVVO ve Zlínském kraji prostřednictvím posílení organizační, personální a finanční kapacity Lísky.

Cesty za poklady ve Zlínském kraji

Hlavním záměrem projektu bylo využití geocachingu jako aktivity, která měla u veřejnosti, škol a dalších cílových skupin přispět k rozšiřování znalostí o životním prostředí ve Zlínském kraji.