Osobností environmentální výchovy ve Zlínském kraji se na XIII. Krajské konferenci stala Liběna Dopitová

Již osmnáctý ročník Krajské konference o environmentálním vzdělávání, výchově a osvětě ve Zlínském kraji hostila 15. listopadu Fakulta technologická Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Tématem letošního ročníku byla VODA – život v každé kapce. V úvodní části konference byly předány výroční Ceny za přínos k rozvoji EVVO v regionu. Osobností EVVO se stala Liběna Dopitová, učitelka Základní školy Vsetín, Rokytnice.

„Školní koordinátorka a učitelka na II. stupni základní školy, kde věnuje mnoho energie a času úpravám školní přírodní zahrady a zejména výuce v ní. Je propagátorkou badatelsky orientované výuky a výuky v zahradě, působí jako lektorka akreditovaných vzdělávacích programů LÍSKY, zejména pro školní koordinátory EVVO, tvoří i ověřuje metodiky sdružení TEREZA i LÍSKY. Je koordinátorkou řady školních projektů, např. GLOBE, Kyselé deště, věnuje se školním i mimoškolním aktivitám a projektům, vede zájmové kroužky pro děti i dospělé. Pravidelně se s žáky školy účastní projektu GLOBE. Je absolventkou studia k výkonu specializované činnosti v oblasti EVVO (školní koordinátor, 2012).“ vyzdvihla její záslužnou činnost předsedkyně LÍSKY Iva Koutná.

Cena je vyhlašována od roku 2001. V roce 2018 byla udělena v deseti kategoriích. Nominováno bylo 21 osobností, škol a školských zařízení, organizací a projektů. Cenu získalo 13, další dvě nominace získaly speciální ocenění.

Mezi osobnostmi byla v kategorii „politik – veřejná správa“ oceněna radní Zlínského kraje Margit Balaštíková, za zásluhu o navýšení finančních prostředků v krajském programu na podporu ekologických aktivit, za podporu setkávání a propojování lidí a subjektů napříč regionem i resorty a za iniciování nových projektů, na nichž se osobně podílí svými nápady. Organizace zabývající se environmentální výchovou Margit Balaštíkovou na ocenění navrhly také za zviditelnění jejich práce, například při Dni Zlínského kraje.

Součástí programu konference byl blok referátů k hlavnímu tématu, v němž zazněly zajímavé poznatky a příklady dobré praxe. Letos poprvé v sekci A pro mateřské školy a I. stupeň ZŠ a v sekci B pro II. stupeň ZŠ a střední školy. Třetí a čtvrtý blok zaplnily workshopy, vedené zkušenými lektory. Více než stovka účastníků se seznámila  se vzdělávacími programy, publikacemi a pomůckami. Prohlédla si dvě tematické výstvavy z dílny Centra Veronica Hostětín a Střediska volného času Žabka Staré Město, nabídku škol a organizací. K zakoupení byly publikace i výrobky regionálních výrobců. Konference je vyhledávaným místem pro mezioborová setkání. Neziskové organizace, školy i zástupci veřejné správy si vzájemně předali zkušenosti a probrali důležitá témata.

Oceněni byli tito jednotlivci či organizace:

 • Jana Šenkeříková, MŠ Hrobice
 • Mgr. Marcela Bajerová, ZŠ U Sýpek, Kroměříž
 • Mgr. Irena Pořízková, Střední škola MESIT, Uherské Hradiště
 • Ivana Procházková, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka
 • Kristýna Kocůrková, Klub ambasadorů fair trade, LÍSKA, z.s./Masarykovo gymnázium Vsetín
 • Zuzana Kašparová, Klub ambasadorů fair trade, LÍSKA, z.s./Masarykovo gymnázium Vsetín
 • Jan Gajdošík, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka/ žák SŠ Gymnázium Uherský Brod
 • Ondřej Slivečka, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka/ žák SŠPHZ Uherské Hradiště
 • Eko sady Komňa, http://ekosadykomna.cz/
 • Zahrada lišky Bystroušky, DDM Šikula Uherské Hradiště, Přírodovědné centrum Trnka, www.ddmsikula.cz
 • Magda Kovářová, ZŠ Valašská Polanka
 • Lenka Pírková, ZŠ Uherský Ostroh
 • Ing. Vítězslav Baroš, Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko, Vigantice

http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference