Chystáme pro vás  na čtvrtek 14.11.2019, prostory Fakulty technologické UTB Zlín

Téma: Půda – co se skrývá pod zemí

Přihlášky ve druhé polovině září na http://www.liska-evvo.cz/doc/krajska-konference