Akce probíhá v rámci celonárodní kampaně Česko proti chudobě, a má podobu žákovského sympózia, kde mladí lidé vyhledávají informace o zemích rozvojové spolupráce s Českou republikou, analyzují, diskutují a definují klíčové problémy, následně navrhují kroky k jejich řešení a tvoří rozvojový projekt.

http://www.liska-evvo.cz/doc/vsetin-proti-chudobe

 

Vsetín, 21. září 2015

Žákovské sympózium o globálních problémech uspořádalo v rámci celostátní kampaně Česko proti chudobě město Vsetín spolu s LÍSKOU, základními školami Rokytnice a Sychrov a Agenturou pro rozvoj pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s.

 

V letošním ročníku se účastníci sympozia, žáci šesti vsetínských základních škol, rozhodli darovat finanční prostředky na nákup technologií pro čištění vody v Afghánistánu, protože věří, že čistá pitná voda je základní potřebou, na kterou by měl mít nárok každý obyvatel naší planety. Vybírali z pěti rozvojových projektů, které nejprve sami připravili pro pět programových zemí zahraniční rozvojové spolupráce České republiky: Etiopie, Bosna a Hercegovina, Mongolsko, Moldavsko a zmíněný Afghánistán.

 

Na základě zjištění, že aktuálně není otevřen žádný projekt na podporu technologií pro čištění vody v Afghánistánu, vybrali pracovníci LÍSKY z dalších návrhů žáků  a zaslali dar organizaci Člověk v tísni: částka ve výši 4.500 Kč je určena na pořízení pumpy na čistou a zdravou vodu v Etiopii, částka 600 Kč na osvětovou kampaň postavte si svoji latrínu v Angole, www.skutecnydarek.cz

 

Partnerem akce byla již potřetí firma eSPORTS.cz

 

V roce 2014 proběhlo Žákovské sympózium o globálních problémech  (22. října) v budově Maštalisek. Žáci pěti vsetínských škol společně vybrali 2 projekty, na které byla zaslána finanční podpora:Projekt Krmte hladové, Zimbabwe, částka 3.000 Kč, www.krmtehladove.cz

a Slumové centrum Čalantika, podpora vzdělávání dětí nákupem pomůcek, částka 4.500 Kč,http://www.calantika.cz/

V roce jsme 2013 jsme podpořili kampaň Česko proti chudobě akcí Vsetínské školy pro vodu (4.10.2013). Děti vsetínských škol přepravily 393 litrů vody, což firma eSports Vsetín ohodnotila částkou 5.000 Kč. Účastníci pak sami rozhodli, jaký projekt podpoří. Celá částka byla zaslána na účet ADRY, pro slum Čalantika v Bangladéši