Školy

Nabídka programů a služeb v oblasti EVVO pro mateřské, základní a střední školy a školská zařízení ve Zlínském kraji.

  • Akreditované vzdělávací programy v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).
  • Metodická podpora při plánování a začleňování environmentální výchovy do školních vzdělávacích programů, včetně zpracování školních programů EVVO, plánování školních zahrad a zpracování projektů.
  • Celostátní síť Mrkvička – vzdělávací a informační podpora mateřským školám v naplňování environmentální oblasti Dítě a svět RVP pro předškolní vzdělávání.
  • Celostátní síť pro základní a střední školy M.R.K.E.V.

 

Kontaktní adresa a adresa pro zasílání přihlášek na vzdělávací akce Lísky:

LÍSKA, z.s., Michala Urbánka 436, Rokytnice (Základní škola), 755 01 Vsetín

infoevvo@seznam.cz

Formulář ke stažení: