Přece jen jsme se rozhodli připravit před prázdninami ještě jednu rozesílku.

Najdete v ní pozvánky na akce, upozornění na grantové výzvy, tipy na pomůcky a publikace.
Upozorňujeme na možnost studia pro školní koordinátory EVVO – mapujeme zájem o specializační studium, http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-2
 
Posledním červnovým dnem ukončujeme osvětovou kampaň Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny. Děkujeme vše, kdo jste budovali své zahrady, pečovali o živáčky i rostliny, připravili pro děti výuku a programy venku. Do soutěžní výzvy Jedlá zahrada, balkón či truhlík přišlo téměř 20 zpracovaných úkolů. Všem zasíláme dárek na prázdniny v zahradě a venku.
 
Přejeme vám z LÍSKY klidné léto, plné odpočinku, zážitků a pobytu v přírodě s vašimi blízkými.
Další rozesílku připravíme až ve druhé polovině prázdnin.
 
 

UPOZORŇUJEME: MŽP pokračuje v podpoře ekologického vzdělávání dětí
Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR

na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Dotační podpora je určena konkrétně pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice. Rezort tak podpoří výchovu dětí k ekologickému myšlení a odpovědnosti vůči životnímu prostředí.