Jedná se o studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. („specializační studium“).

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO IV - mapujeme zájem!

LÍSKA ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín a Vzdělávacím a informačním střediskem Bílé Karpaty plánuje v ZÁŘÍ 2021 otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

 
 
Termín studia:
září 2021 – podzim 2022
Místo konání: Hájenka Na novém světě, Vsetín, výjezdy na pracoviště EVVO v regionu
 
Kurz proběhne v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky s využitím aktivních metod a forem, praktických cvičení, terénních exkurzí a pomůcek.
 
Lektoři: pedagogové s mnohaletými praktickými zkušenostmi, odborníci zabývající se environmentálním vzděláváním, didaktikou, plánováním školních zahrad, ochranou životního prostředí, tématy udržitelného rozvoje, rozvojovým vzděláváním atd.
 
Účastníci získají: osvědčení, sadu materiálů do výuky
V případě zájmu o studium pošlete své kontaktní údaje (jméno, škola, e-mail, telefon) do 4.9.2020 na adresu infoevvo@seznam.cz

 

Připojené soubory