V pátek 1. listopadu 2019 proběhl již 7. ročník akce Vsetín proti chudobě - Vsetínské školy pro lepší svět

INFORMACE PRO ZAPOJENÉ ŠKOLY:

Do kampaně se zapojily pětičlenné žákovské týmy ze 6 základních a středních škol na území města Vsetín i z okolních obcí.

Letošní program připravuje Klub ambasadorů fair trade, http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-ambasadoru-ft

Tématem jsou cíle udržitelného rozvoje, zejména šetrná spotřeba – (ne)plýtvání potravinami.

Doporučujeme poskytnout žákům tento odkaz https://www.ceskoprotichudobe.cz/?id=145-cile-udrzitelneho-rozvoje , aby měli základní povědomí o cílech UR.

Již brzy zveřejníme Žákovskou deklaraci o udržitelné spotřebě potravin.
Nebuď plejtvák - přidej se k našemu DESATERU pravidel za snížení plýtvání jídlem.

Připojené soubory