Řídící výbor je výkonným orgánem spolku a za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.

Řídí v souladu se Stanovami činnost spolku. Zejména zajišťuje a koordinuje činnost spolku, zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze, připravuje, navrhuje a předkládá členské schůzi plán činnosti spolku, roční uzávěrku a zprávu o činnosti, přijímá zaměstnance sdružení, navrhuje strukturu, obsazení a kompetence zaměstnanců spolku, projednává a schvaluje postup vyplácení mezd a odměn zaměstnanců spolku, projednává a schvaluje výši mezd a odměn zaměstnanců spolku, ukládá a kontroluje úkoly členům řídícího výboru a zaměstnancům spolku, vykonává další činnosti dle usnesení členské schůze. Zodpovídá za ekonomické záležitosti spolku.

 

Předsedkyně:

Členové řídícího výboru:

  • Mgr. Lenka Pavelčíková, Přírodovědné centrum Trnka, DDM Šikula Uherské Hradiště, info.trnka@seznam.cz, mobil: 733 500 233
  • Marie Petrů, DiS., Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí n. M., ředitelka, petru@bilekarpaty.cz, mobil: 736 682 614
  • Marie Křiváková, Centrum Veronica Hostětín, ředitelka, marie.krivakova@veronica.cz
  • Mgr. Monika Havlásková, SVČ Klubko Staré Město, ředitelka, monika.havlaskova@seznam.cz , mobil: 604 999 325
  • Bc. Pavlína Žídková (Kolínková), město Valašské Klobouky/KOSENKA Val. Klobouky
  • Mgr. Marie Kordulová, lektor, metodik