Řídící výbor je výkonným orgánem spolku a za svou činnost se zodpovídá členské schůzi.

Řídí v souladu se Stanovami činnost spolku. Zejména zajišťuje a koordinuje činnost spolku, zpracovává podklady pro jednání a rozhodnutí členské schůze, připravuje, navrhuje a předkládá členské schůzi plán činnosti spolku, roční uzávěrku a zprávu o činnosti, přijímá zaměstnance sdružení, navrhuje strukturu, obsazení a kompetence zaměstnanců spolku, projednává a schvaluje postup vyplácení mezd a odměn zaměstnanců spolku, projednává a schvaluje výši mezd a odměn zaměstnanců spolku, ukládá a kontroluje úkoly členům řídícího výboru a zaměstnancům spolku, vykonává další činnosti dle usnesení členské schůze. Zodpovídá za ekonomické záležitosti spolku.

Termíny jednání ŘV Lísky 2016

24. 2. 2016 – budova 22, Zlín,

26. 4. 2016 - v sídle ZK

6.5.2016 - před členskou schůzí, budova 14I15 Baťův institut Zlín

Předsedkyně:

Členové řídícího výboru:

  • Mgr. Michaela Mitáčková, 14/15 Baťův institut Zlín, vedoucí oddělení PR a marketingu, mitackova@14-15.cz, mobil: 736 505 513
  • Mgr. Marie Kordulová, metodik, lektor Lísky/Osvětimany, marie.kordulova@seznam.cz, mobil: 775 087 240
  • Bc. Petra Handlová (Kraváčková), SVČ Klubko Staré Město, p.o., zastupujícíc ředitelka, cevzabka@klubkosm.cz, mobil: 602 643 117
  • Mgr. Lenka Pavelčíková, Přírodovědné centrum Trnka, DDM Šikula Uherské Hradiště, info.trnka@seznam.cz, mobil: 733 500 233
  • Marie Petrů, DiS., Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s., Veselí n. M., ředitelka, petru@bilekarpaty.cz, mobil: 736 682 614
  • Martin Rezek, Park Rochus, o.p.s., projektový a provozní manažer, martin.rezek@parkrochus.cz, mobil: 739 488 448