Ptáci - žijí tady s námi

Ukončili jsme 9. ročník osvětové kampaně LÍSKY "Ptáci – žijí tady s námi" LÍSKA, její členské a partnerské organizace, školy a muzea připravili po celý duben rozmanité aktivity. Více než 3.500 účastníků kampaně tak navštívilo výstavy, přírodovědná pozorování, vycházky, exkurze, besedy, výukové programy nebo nejrůznější dílny k vyrobě ptačích budek, krmítek a pítek či tematickým tvořivým činnostem. Zájem byl i o soutěž Ptáčku, jak zpíváš.

K nejužitečnějším počinům patřila činnost žáků ZŠ Zlín, Malenovice, kteří vytvořili pítka pro ptáky v okolí hradu Lukov a  zabezpečili zastávku MHD v Kvítkovicích Na návsi siluetami ptáků. LÍSKA vydala metodický list Jak přilákat ptáky do zahrady.

Na facebookové stránce kampaně byly zveřejňovány zajímavé informace ze života ptačí říše i pozvánky na akce, https://www.facebook.com/ptacizijitadysnami/?ref=br_rs

Děkujeme všem zapojeným organizacím a dalším příznivcům ptačího světa. Doporučujeme i nadále sledovat facebookovou stránku, kde najdete zajímavé a užitečné informace v průběhu celého roku.

http://www.liska-evvo.cz/doc/ptaci-ziji-tady-s-nami

1.4. - 2.5. 2018

Koordinátor: LÍSKA, z.s.

Garant:  CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město