Ptáci - žijí tady s námi

Po celý měsíc budou probíhat výukové a vzdělávací programy, exkurze, vycházky, besedy, tvořivé a rukodělné dílny, slavnosti, soutěže a výstavy. Vydáme metodické listy, osvětové a informační materiály, kde najdete náměty, rady, inspirace a příklady dobré praxe jak může každý z nás, doma, ve škole i v práci, pomáhat české přírodě i místnímu rozvoji.

1.4. - 30.4. 2018

Koordinátor: LÍSKA, z.s.

Garant:  CEV Žabka při SVČ Klubko Staré Město