15. 9. – 31. 10. 2020

Garantem je Park Rochus, o.p.s., Uherské Hradiště
 
Během kampaně se zaměříme na sdílení informací a námětů,
které vás mohou inspirovat k oslavě přírody a především stromů.
 
Do kampaně se můžete zapojit i vy – stačí se zapojit do aktivit, které budou probíhat v regionu, nebo připravit aktivity vlastní:
• výsadba stromů a keřů
• ukázky sklizně, zpracování, využití plodů stromů
• soutěže: výtvarné, fotografické, znalostní
• výukové a osvětové programy pro školy či veřejnost
• školní projektový den
• stromová slavnost či happening
• vycházky a exkurze
• úklid části lesa či parku
• výstavy, vernisáže, expozice
• vytvoření naučné stezky k poznávání stromů
• tvořivé dílny: např. strom jako zdroj dřeva – práce se dřevem,
výroba ptačích krmítek, budek apod.
• sdílení informací na webu, formou letáku, článku o stromech
• vydání tiskoviny (říkánky, omalovánky apod.)
a další
 
 
Jak se zapojit do kampaně: