Partneři

LÍSKA při naplňování svého poslání spolupracuje s vedením Zlínského kraje, významnými organizacemi a institucemi, školami, obcemi i firmami v regionu, České republice i v zahraničí.

Významnými partnery  LÍSKY v regionu je odbor životního prostředí a zemědělství, odbor školství, mládeže a sportu a oddělení neziskového sektoru Kanceláře hejtmana Krajského úřadu Zlínského kraje a Komise EVVO Rady Zlínského kraje.

LÍSKA dlouhodobě spolupracuje se středisky ekologické výchovy, ekoporadnami a školami ve Zlínském kraji. Při přípravě projektů a programů spolupracujeme s městy Vsetín a Valašské Klobouky, obcí a ENVIcentrem Vysoké Pole, Muzeem regionu Valašsko, 14/15 Baťovým institutem ve Zlíně, ZOO a zámkem Zlín Lešná, Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina, Centrem ekologických aktivit města Olomouce Sluňákov, o.p.s., Agenturou rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s., Lipkou – školským zařízením pro environmentální vzdělávání Brno, Střediskem ekologické výchovy Toulcův dvůr Praha. 

Pokračuje vzájemná výměna informací s Asociací neziskových organizací ve Zlínském kraji.

LÍSKA hledá a nachází své partnery i mezi podnikatelskými subjekty:

AVIS – elektronika, s.r.o., a Josef Spitzer, Vsetín – opravy a údržba výpočetní a kancelářské techniky.

Papírnictví Olšák Vsetín – materiál pro provoz kanceláře, výukové programy a akce pro veřejnost.

DAT, s.r.o., Uherské Hradiště – vytvoření a správa webových stránek.

2123 design, s.r.o. – grafické návrhy.

eSPORT, s.r.o. – finanční dar na akci Vsetín proti chudobě.

GARMIN Czech, s.r.o. – finanční dar na nákup vybavení pro geocaching.

TG TISK, s.r.o., Lanškroun – tisk materiálů.

Greiner Packaking Slušovice, s.r.o. – finanční dar na Den pro přírodu 2016.

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. – finanční podpora tiskovin.

Austin Detonator s.r.o., Vsetín - finanční dar na akci Vsetín proti chudobě, finanční podpora tiskovin.