Akreditovaná vzdělávací akce pro absolventy studia pro školní koordinátory EVVO

Akreditovaná vzdělávací akce pro absolventy studia k výkonu specializovaných činností dle § 9 písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., zaměřená na rozšíření kompetencí školního koordinátora EVVO, profesní a odborný růst, podporu využívání efektivních vyučovacích metod i sdílení zkušeností s uplatněním získaných znalostí a dovedností při zajištění EVVO a implementací školního program EVVO v podmínkách školy.Přihlásit se mohou všichni dosavadní absolventi specializačních studií pořádaných LÍSKOU a ALCEDEM Vsetín :)Přihlášky na http://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-2