Připravili jsme 110 akcí pro 19.713 osob a podíleli jsme se na dalších 15 osvětových a vzdělávacích akcích. V mateřských a základních školách jsme odučili 60 výukových programů pro 1.659 dětí (z toho 31 pro MŠ, 29 pro ZŠ).

Jsme místním podporovatelem Fair trade. Pokračovali jsme v práci ve skupině pro Fair trade Fairtradového města Vsetín.

Jsme jedním z aktivních hybatelů Místní agendy 21 ve Vsetíně.

Jsme členem koalice Stop palmovému oleji.

Od počátku podporujeme iniciativu Skutečně zdravá škola, www.skutecnezdravaskola.cz

Pravidelně podporujeme sociální projekty KORUNKA Luhačovice, Dobrý Anděl.

V říjnu jsme potřetí připravili akci Vsetín proti chudobě -  Žákovské sympózium o globálních problémech. Žáci šesti vsetínských škol společně vybrali 2 projekty, na které byla zaslána finanční podpora. Člověk v tísni: částka ve výši 4.500 Kč na pořízení pumpy na čistou a zdravou vodu v Etiopii, částka 600 Kč na osvětovou kampaň postavte si svoji latrínu v Angole, www.skutecnydarek.cz.Partnerem akce byla již potřetí firma eSPORTS.cz

Koordinujeme 5 regionálních osvětových kampaní pro školy a veřejnost.
Naše klíčová témata jsou: ptáci, stromy, přírodní zahrada, fair trade a místní udržitelná ekonomika.

V rámci kampaní se mohou školy, organizace, jednotlivci i rodiny zapojit do soutěží, programů, vycházek  a exkurzí, získat informační a metodické materiály, nebo připravit vlastní program ve své organizaci a přiblížit tak téma dětem i široké veřejnosti.

V roce 2015 poskytli členové a pracovníci Lísky více než 80 konzultací a informací školám, neziskovým organizacím a obcím.

Zpracovali a rozeslali jsme 21 elektronických rozesílek (10 ročníků, od roku 2005).

Ediční centrum Oříšek vydalo:

  • 10 metodických listů pro pedagogy,
  • 10 listů skřítka Lískáčka pro rodiny s dětmi,
  • Diář 2015/2016,
  • 2 čísla tematických novin Poctivě vyrobené (náklad 2000 ks),
  • Sborník metodických listů Jak učit POLY (náklad 300 ks),
  • Sborník metodických listů Zdravá a bezpečná škola (náklad 200 ks).

Zpracovali jsme regionální průzkum – veřejné mínění spotřebitelů v oblasti místní udržitelné ekonomiky.

Od  prosince 2013 funguje pro naše příznivce Klub LÍSKY, jako možnost vyjádření individuální podpory poslání, projektů a programů Lísky. http://www.liska-evvo.cz/doc/klub-lisky Klub má 62 členů.