Proč? Protože podporujeme důležitá témata PTÁCI, PŘÍRODNÍ ZAHRADA, STROMY, FAIRTRADE a REGIONÁLNÍ PRODUKTY, http://www.liska-evvo.cz/doc/osvetove-kampane

Organizováním vzdělávacích a osvětových akcí se můžeme podílet na šetrnějším a odpovědnějším přístupu k přírodě a životnímu prostředí.

Do osvětové kampaně se každoročně zapojí více než 30 organizací a škol, pro které je výuka a pobyt venku, budování a péče o zahradu, osvěta a vzdělávání důležitou součástí jejich činnosti.   

 

Můžete se těšit sdílení informací a námětů a na pestrou paletu akcí. Ke kampani bude sestaven kalendář akcí, zahrnující aktivity a programy zapojených organizací. Zapojte se do výzvy. Sdílejte POST o svém zapojení. Dejte si událost do sledování, zaklikněte účast, pozvěte přátele a posílejte také dál do svých sítí, umístěte banner kampaně na váš web či sociální sítě.

Čím více nás bude, tím více se téma zahrad dostane do škol, organizací, společností a rodin.

 

Můžete se také sami připojit přípravou a realizací tematické akce, např. soutěž, soutěžní výzva, výstava/přednáška, beseda, promítání tematických filmů/výukový program či projektový den ve škole/seminář, workshop/exkurze, vycházka/slavnost.

Odešlete do LÍSKY základní informaci o akci – název, datum, odkaz na pořadatele.

Informaci, příp. pozvánky, plakáty (v pdf i jpg) zasílejte na infoevvo@seznam.cz

Nezapomeňte na ně přidat název kampaně, příp. logo Lísky – kvůli společné propagaci, identitě a vyjádření pospolitosti.

Využijte grafiku kampaně.

Bude vydána tisková zpráva, k dispozici jsou osvětové a didaktické materiály, metodické listy či pomůcky.

Kampaň je prezentována v rozesílce Lísky, na webu a Facebooku, https://www.facebook.com/prirodnizahrada

 

KLÍČOVÉ TEMATICKÉ DNY:

1.– 31.5.: Měsíc školních zahrad

18.5.: Den fascinace rostlinami

20.5.: Světový den včel

8.-9-6: Víkend otevřených zahrad

 

 

Garant: Přírodovědné centrum Trnka, DDM Šikula Uherské Hradiště

Spolupráce: Centrum Veronica Hostětín

 

Koordinátor:  LÍSKA, z.s.,  www.liska-evvo.cz

Připojené soubory