Upozorňujeme na připravovaný kurz – specializační studium pro koordinátory EVVO v MŠ a ZŠ (viz str. 10) – přihlašování do 30. 6. 2022. 

https://www.liska-evvo.cz/doc/specializacni-studium-koordinator-evvo-20222023-2024

Do konce června se můžete zapojit do osvětové kampaně Přírodní zahrada – příroda pod našimi okny.

https://www.liska-evvo.cz/doc/prirodni-zahrada-priroda-pod-nasimi-okny-4


Upozorňujeme, že v období 1. 7. – 19. 8. 2022 bude kancelář LÍSKY a Férový obchůdek uzavřen.


Rozesílka má tři části. Kapitoly v části I a kap. II/1 o II/2 mají nový aktuální obsah. Kapitoly od čísla 3 v části II a kapitoly v části III slouží jako strukturovaný přehled odkazů, programů a nabídek. 

Část I je informační a zahrnuje pozvánky na akce, osvětové kampaně, upozornění na grantové výzvy, zprávy z webu a tisku, zprávy z Lísky. 

Část II je metodická a najdete zde náměty, doporučení, inspiraci, příklady dobré praxe, přehled vzdělávacích programů a metodické podpory, program Učíme se venku, projekt Škola pro udržitelný život, tipy na pomůcky a publikace, nabídku výukových programů, projektových dnů, exkurzí, projektů a soutěží pro školy. Část III zahrnuje užitečné odkazy a informace.