LÍSKA ve spolupráci s ALCEDEM – střediskem volného času Vsetín plánuje v ZÁŘÍ 2022 otevření nového kurzu akreditovaného specializačního studia pro školní koordinátory EVVO pro pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ i SVČ.

Kurz splňuje požadovanou akreditaci a je možné jej hradit mimo jiné z projektů tzv. „šablon IV“.

Studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s § 9, odst. 1, písm. d) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č.412/2006 Sb. (specializační studium).

 

Termín studia: září 2022 – podzim 2023

Forma studia: Studium má rozsah 250 vyučovacích hodin přímé výuky, které jsou rozvrženy do cca 8 bloků.

Termíny jsou vyváženě rozloženy mezi pracovní dny a dny volna. Některé moduly mají i jednodenní výjezdy.

Pedagogové se tak seznamují s pestrou nabídkou služeb několika středisek ekologické výchovy či pracovišti, např. UTB Zlín.

 

Předpokládá se aktivní zapojení pedagogů, studium nabízí ověřené metody a formy, praktická cvičení, terénní exkurze a práci s pomůckami.

Po celou dobu studia mají účastníci k dispozici konzultanta, se kterým je možné se radit o obsahu i formách závěrečné práce.

Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO, vydaným MŠMT ČR v roce 2020. Účastníkům je přibližují špičkoví odborníci a zkušení pedagogové.

 

Nezbytnou podmínkou úspěšného dokončení specializačního studia je:

• účast na jednotlivých setkáních (absence např. ze zdravotních či pracovních důvodů jsou řešeny individuálně),

• zpracování a předložení závěrečné práce a portfolia, portfolio obsahuje tematické práce a domácí úkoly z průběhu celého specializačního studia, tématem závěrečné práce je školní program EVVO, včetně ročního plánu.

 

Místo konání: Hájenka Na novém světě, Semetín, Vsetín, výjezdy na pracoviště EVVO v regionu

Cena: jedná se o formu studia s finanční spoluúčastí. Účastnický poplatek určuje výška dotace a pohybuje se kolem 20.000 Kč (pro účastníky ze Zlínského kraje – cena pro účastníky z jiných krajů bude řešena individuálně). Celkové náklady na studium dosahují cca 35.000 Kč.

Poplatek zahrnuje ubytování, stravu, přípravu programu, odměny i cestovné pro lektory a soubor materiálů, které od v průběhu studia účastníci obdrží. Dopravu na místo konání i výjezdy či exkurze si pedagogové vždy hradí sami.

 

Harmonogram modulů (termín, místo) bude zaslán přihlášeným zájemcům.

V případě zájmu o studium vyplňte OBRATEM předběžnou přihlášku,

ONLINE FORMULÁŘ PRO PŘIHLÁŠENÍ https://forms.gle/cgAbAxfv2mPzJiYUA

 

Garant studia - informace: Iva Koutná, koutna.iva@seznam.cz, tel: 605 806 840

Těšíme se na setkávání s Vámi