I v tomto školním roce proběhl na ZŠ praktická Rožnov p. R. týdenní školní program zaměřený na „Evropský týden mobility“. Letošní kampaň stejně jako předchozí ročníky měla za úkol vybudit žáky škol a občany měst k přemýšlení nad zlepšením životního prostředí kolem sebe.

Letošním sloganem, "Čistý vzduch – je to na nás" chtěla kampaň upozornit na stále větší znečištění ovzduší automobilovou dopravou. Kampaň proto vyzvala obyvatele evropských měst a tedy i Rožnova p. R. k tomu, aby více využívali chůzi, kola a hromadné dopravní prostředky.

Žáci naší školy i letos popřemýšleli, jak proměnit Rožnov p. R. ve město s čistým ovzduším bez hluku a smogu, ve město s udržitelnou městskou dopravou, ve město, které chrání své klima a zdraví svých občanů. Letos se žáci zaměřili především na ztvárnění rozdílu čistého ovzduší a smogem znečištěného ovzduší. Učitelé žáky směrovali tak, aby si uvědomili, že ulice nepatří jen autům, ale i chodcům, kolům a hromadné dopravě.

Týdenní práce dětí vyvrcholila 20. října 2013 na společném setkání, ve kterém děti představily své práce ostatním. Součástí Evropského týdne mobility 2013 byla i zářijová návštěva dopravního hřiště ve Valašském Meziříčí se zaměřením na alternativní dopravu a dopravní kázeň.